Trening kompetencji dla nowych menedżerów

O szkoleniu

​Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracownikówi zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu,
 • sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem,
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej,
 • określać potrzeby podwładnych wpływające na efektywność pracy,
 • przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny,
 • efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych,
 • określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • specjaliści awansujący na stanowisko menadżerskie,
 • menadżerowie z krótkim stażem na stanowisku,
 • menadżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem,
 • menadżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych,
 • pracownicy działu HR,
 • osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • menadżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.

Program szkolenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania:

 • case study,
 • model społeczny Mc Gregora,
 • style kierowania - przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blancharda.

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między menadżerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu.

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”,
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań,
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy.

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces,
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw,
 • techniki motywacyjne i ich efektywność w perspektywie lat 2014-2020.

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:

 • rozmowa dyscyplinująca,
 • rozmowa oceniająca,
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym.

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe,
 • reguły planowania,
 • narzędzia planowania.

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady,
 • zasady budowania zespołów zadaniowych,
 • dobór członków zespołu i rola lidera,
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej.

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych,
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu.

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne,
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie,
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności.

W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 29-30 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 3-4 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 1-2 grudzień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!