Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-kompetencji-menedzerskich-i-umiejetnosci-przywodczych-dla-nowych-menedzerow-55341-id127

Informacje o szkoleniu

 • Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów


  ID szkolenia: 55341
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 h
  TERMIN SZKOLENIA:
  28-29.08.2017
  19.20.10.2017
  18-19.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.

Szkolenie skierowane jest do:

Specjaliści awansujący na stanowisko menedżerskie, Menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku, Menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem, Menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych, Pracownicy działu HR, Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego, Menedżerowie/ kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania

Program szkolenia:

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
- case study,
- model społeczny Mc Gregor`a,
- style kierowania – przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a.

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.

- odpowiedzialność lidera i jego rola,
- podstawowe różnice między managerem a liderem,
- kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
- budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu.

3. Organizacja pracy własnej.

- Rodzaje „pożeraczy czasu”.
- Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
- Sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.

- odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań,
- doskonalenie pracowników - metody,
- planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy.

5. Motywowanie i ocenianie.

- motywacja jako proces,
- rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw,
- techniki motywacyjne i ich efektywność w perspektywie lat 2014-2020,

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania.

- rozmowa dyscyplinująca,
- rozmowa oceniająca,
- ocena pracownika w modelu kompetencyjnym.

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.

- planowanie strategiczne i krótkookresowe,
- reguły planowania,
- narzędzia planowania.

8. Praca zespołowa – zalety i wady.

- zasady budowania zespołów zadaniowych,
- dobór członków zespołu i rola lidera,
- zapobieganie błędom w pracy zespołowej.

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.

- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych,
- rola informacji zwrotnej w zarządzaniu.

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.

- zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne,
- koszty konfliktu w przedsiębiorstwie,
- techniki rozwiązywania konfliktów.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów