Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.
Kto powinien wziąć udział?
Specjaliści awansujący na stanowisko menedżerskie, Menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku, Menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem, Menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych, Pracownicy działu HR, Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego, Menedżerowie/ kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania

Program szkolenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
- case study,
- model społeczny Mc Gregor`a,
- style kierowania – przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a.

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.

- odpowiedzialność lidera i jego rola,
- podstawowe różnice między managerem a liderem,
- kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
- budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu.

3. Organizacja pracy własnej.

- Rodzaje „pożeraczy czasu”.
- Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
- Sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.

- odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań,
- doskonalenie pracowników - metody,
- planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy.

5. Motywowanie i ocenianie.

- motywacja jako proces,
- rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw,
- techniki motywacyjne i ich efektywność w perspektywie lat 2014-2020,

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania.

- rozmowa dyscyplinująca,
- rozmowa oceniająca,
- ocena pracownika w modelu kompetencyjnym.

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.

- planowanie strategiczne i krótkookresowe,
- reguły planowania,
- narzędzia planowania.

8. Praca zespołowa – zalety i wady.

- zasady budowania zespołów zadaniowych,
- dobór członków zespołu i rola lidera,
- zapobieganie błędom w pracy zespołowej.

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.

- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych,
- rola informacji zwrotnej w zarządzaniu.

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.

- zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne,
- koszty konfliktu w przedsiębiorstwie,
- techniki rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania

2 dni po 7 h
TERMIN SZKOLENIA:
28-29.08.2017
19.20.10.2017
18-19.12.2017

Prelegenci

trenerzy TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto / 1 os.
1 650
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!