Szkolenie: Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-kontroli-emocji-i-stresu-dla-menedzerow---warsztaty-z-dr-jakubem-spyra-68750

Informacje o szkoleniu

 • Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą


  ID szkolenia: 68750
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.11.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin dydaktycznych - 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Termin szkolenia
15-16 listopada 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar OchotaCele szkolenia
Trening ten kształci u uczestników najefektywniejsze modele technik przywódczych, zorientowanych na kierowanie zespołem w krytycznych warunkach presji zadaniowej i psychologicznej. Paleta proponowanych narzędzi menedżerskich inspirowana jest m. in. strategiami dowodzenia militarnego. Uzasadnieniem wykorzystania tych wzorców jest fakt, że kadra wojskowa jest przygotowywana na okoliczność działań w sytuacjach skrajnego zagrożenia. Zatem repertuar ten, jest cenny także dla menedżerów, zakładając możliwość incydentów pracy w stresie, w wysokich obciążeniach psychologicznych i w permanentnej presji wyników.
Trening ten doskonali praktykę menedżera w tych epizodach życia zawodowego, które charakteryzuje np. wysoki stopień trudności zadań w korelacji z presją czasu. Uwzględnia style i socjotechniki kierowania personelem, którego aktualnym środowiskiem pracy jest m.in. wymagane tempo pracy, perfekcja wykonania zadania i groźba konsekwencji.
Nadaje roli kierowniczej akcent orientacji na cel, poprzez orientację na ludzi i najtrudniejszy zawodowo kontekst sytuacyjny. Rozwija menedżerską kulturę leksykalną, a także umiejętność podejmowania decyzji w warunkach najwyższej presji psychologicznej.
Jako, że zadania takie indukują wysoce emocjonalną odpowiedź zespołu (sygnały zagrożenia egzystencjalnego), to w treningu kształcone są też techniki wygaszania stresu i lęku w zespole. Trening ten nie jest tożsamy do tzw. zarządzania kryzysowego, tak samo jak pojęcie kierowania nie jest ekwiwalentne z pojęciem zarządzania. Trening ten, można też traktować jako inwestycję w menedżerskie kwalifikacje prewencyjne.

Po szkoleniu Uczestnicy:
• wzbogacą oraz ugruntują kierowniczą kulturę taktyczną w hipotetycznych scenariuszach permanentnej presji zadań i wyników,
• będą umieli efektywnie organizować swoje zespoły, uwzględniając różnorodny, krytyczny kontekst sytuacyjny,
• będą potrafili w wyższym stopniu planować, realizować cele, podejmować trudne decyzje, a także wywoływać metodycznie zmiany mentalne u podwładnych, jako zmianę postawy z „muszę” na „chcę”,
• pozyskają kompetencje kontrolowania własnej efektywności w tyglu stresu i presji korporacyjnej, jak również osiągną kwalifikacje wygaszania lęku, napięć i stresu w swoich zespołach.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Otwarcie:
• wprowadzenie do zagadnienia metodyki CSC, SSC, DIC,
• wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego,
• metodyka adaptacji wojskowych technik kontroli stresu w roli menedżera.

2. Trening kontroli tętna:
• trening wywoływania bradykardii zatokowej i kontroli rytmu oddechowego,
• trening aktywowania reakcji trofotropowej,
• trening kontroli fizjologicznej wg. metodyki wyszkolenia snajperskiego.

3. Trening kontroli neuromięśniowej:
• kontrola stresu neuromięśniowego,
• kontrola ciśnienia neurogennego,
• autokontrola napięć mięśni czworobocznych i mostkowo-obojczykowych.

4. Trening kontroli stresu w kontaktach personalnych:
• ćwiczenia warunkowania uspokojenia fizjologicznego w kontekście agresji oraz kontrola reakcji w warunkach konfliktu personalnego,
• ćwiczenia praktyczne w zakresie kontroli konfliktu – instruktaż treningu na maskach.

5. Integracja treści i adaptacja metod do realnego środowiska pracy:
• informacje zwrotne, korekty, konkluzje i runda pytań wolnych,
• wskazówki transferu zawodowego (pomoc w adaptacji poznanych technik).

Dzień 2

1. Kierowanie zespołem w kontekście władzy formalnej:
• różnicowanie stylu kierowniczego podejścia wobec typów zadań, ludzi i warunków zewnętrznych,
• efektywne techniki korygowania postaw personelu, wydawania poleceń, dysponowania władzą formalną, organizowania pracy zespołu i egzekwowania,
• ćwiczenia symulacyjne technik. Korekty.

2. Kierownicze wykorzystanie władzy nieformalnej:
• motywowanie personelu oraz metody wzmacniania i kontroli lojalności zespołu,
• modele kontroli postaw moralnych, (Moral Courage Control – Zatoka Perska),
• wnioski i korekty.

3. Zaawansowane kompetencje komunikacji kierowniczej i specyfika podejmowania decyzji w warunkach krytycznych:
• skala i specyfika „języka” menedżerskiego w komunikatach motywujących, integrujących i władczo-organizatorskich:
• menedżerska kultura leksykalna,
• wpływ i specyfika języka menedżerskiego na emocje zespołu.
• algorytmy podejmowania decyzji krytycznych.

4. Menedżerskie techniki wygaszania stresu i lęku w zespole:
• praktyczne przyswojenie technik z zakresu traumatologii wojennej i adaptacja tychże metod na gruncie wygaszania napięć zespołu,
• techniki zarządzania nastrojem emocjonalnym zespołu, oparte są m.in. na modelu prewencji urazów- TRiM (Trauma Risk Management).

5. Korekty. Informacje zwrotne. Pożegnanie.
Komentarz: Podczas szkolenia obowiązuje swobodny strój (np. dres) oraz obuwie sportowe.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą