Szkolenie

Trening kontroli emocji i stresu permanentnego

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Trening kontroli emocji i stresu permanentnego - stres, podejmowanie decyzji krytycznych i testy wariograficzne ”.
Powyższy trening wykonywany jest w konwencji kształcenia emocjonalnego kadry służb specjalnych (prowadzący - trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wyszkolenia służb specjalnych w zakresie odporności psychicznej w warunkach stresu ekstremalnego i profilaktyki układu nerwowego). Trening prowadzony jest wg koncepcji behawioralnej (trening automatyzacji odruchów) oraz metodą bio-feedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego. Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest uzyskanie kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu – zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia tętniczego, reakcji neuromięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno - galwanicznej). Następnie kształcone są kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach realnego stresu. Skuteczność treningu i rozwój kompetencji emocjonalnych u uczestników jest weryfikowana na drodze specjalnie aranżowanych testów przeżyciowych (realne role zadaniowe). W trakcie testów trenerzy dokonują pomiarów reakcji wegetatywnych uczestników i prowadzą ewaluację ich sprawności intelektualnej np. pamięci, zdolności dedukcji logicznej, koncentracji, podzielności uwagi, fluencji słownej i reakcji werbalnych w dialogu. Testy prowadzone są z wykorzystaniem m.in. wariografu, neurotoksycznych gadów(węży), a także skorpionów i pająków. Dla celów doskonalenia techniki retorycznej w kontroli agresji i kierowaniu nastrojem dialogu w programie wykorzystano zasób retoryki sądowej USA. Są to techniki ofensywy i defensywy w dialogu, będące przedmiotem psychologicznego i lingwistycznego wyszkolenia amerykańskiej adwokatury oraz personelu wymiaru sprawiedliwości(prokuratorzy, sędziowie orzekający i sędziowie śledczy). Ponadto program jest uzupełniony problematyką podejmowania decyzji krytycznych w warunkach presji czasu, emocji i ekstremalnego obciążenia moralnego. Powyższy moduł oparty jest na metodyce szkolenia kadry dowódczej Marynarki Wojennej.Uczestnicy:

Zespół osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji między ludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).Efekty treningu:

Wzmocnienie układu nerwowego uczestników poprzez rozwinięcie autokompetencji reagowania w stanie napięć. Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych. Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości. Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. Pozyskanie wysoce efektywnych kwalifikacji retorycznych w zakresie kontroli konfliktów i agresji, będących jakże często czynnikiem utrudniającym relacje personalne, ekonomiczne i wolę zawodowego kompromisu. Udoskonalenie kompetencji podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach emocjonalnych, pod presją czasu i presją oceny moralnej.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy:

Zespół osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji między ludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).

Program szkolenia

Dzień I

Runda wstępu.· wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu

· wprowadzenie do problematyki stresu i koncepcji kontroli emocjonalnej

Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego· trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki SPECNAZU

· kontrola reakcji współczulnego układu nerwowego (reakcja trofotropowa)

· trening ideomotoryczny będący zarówno ćwiczeniem jak i testem zdolności wywoływania rzadkoskurczu autosugestywnegoTrening MASEK wg metodyki MOSADU(wywiad izraelski)· uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego wykonują ćwiczenia mające na celu „zapisanie” reakcji zwolnienia tętna na sygnał oczu rozmówcy

· ćwiczenia dla wyższej efektywności prowadzone są z wykorzystaniem muzykiTrening emocjonalnej sprawności behawioralnej(ćwiczenia i testy)· doskonalenie asyntonii mimicznej

· doskonalenie asyntonii emisji głosu

· test pokerowy KGBTrening relaksacji neuromięśniowej· trening - rozgrzewka bokserska

· kontrola napięć mięśni czworobocznych i mięśni mostkowo-obojczykowych

· ćwiczenia „na maskach” wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem

· obręczy barkowej (kontrola tętna i ciśnienia tętniczego w stresie)Testy

· test psychopresji prowadzony metodą wariograficzną

· testy opomiarowane bio-feedback

· ewaluacja testów, informacje zwrotne i korekty doskonaląceDzień drugiWprowadzenie do retoryki konfliktu-erystyki· lingwistyka w kontekście kierowania emocjami i retoryka dominacji

· implikacja technik retorycznych w dialogu zawodowym (ćwiczenia)

· implikacja technik retorycznych w roli ekspozycji publicznej-syntezy błędówTrening snajperski (w zależności od infrastruktury otoczenia)· ćwiczenia oddechowe w konwencji szkolenia strzelców wyborowych

· symulacja pozycji snajperskiej i koordynacji motorycznej

· trening snajperski w plenerzeKomentarz: wykonanie powyższego modułu uzależnione jest od dogodnych warunków plenerowych i pogodowych. W innym razie(np. deszcz, pora zimowa czy brak stosownej przestrzeni przyrodniczej) dwa pozostałe moduły dnia drugiego są przeprowadzane w wersji bardziej rozbudowanej merytorycznie i intensywność ćwiczeń, a także testów ewaluacyjnych jest wyższa.Trening podejmowania decyzji krytycznych· interdyscyplinarna analiza decyzji ekstremalnych (presja emocji i czasu)

· syndrom grupowego decydowania i etyka alarmów (whistleblowing)

· symulacje podejmowania decyzji obciążonych rangą czasu, etyki i emocji

Czas trwania treningu: 14 godz. dydaktycznych (rytm dwudniowy)Komentarz dodatkowy: WARUNEK – DRESY I OBUWIE SPORTOWE!!!!!!!!!

MODUŁ ANTRAKTOWY- UZUPEŁNIAJĄCY W TRENINGU

(w formie krótkich, syntetycznych przerywników)

TERAPIA NOOTROPOWA DLA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

- doskonalenie umysłu w/g nurtów medycyny XXI wieku -Komentarz:

Powyższy zakres tematyczny treningu dotyczy podwyższania sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych u uczestników treningu w oparciu o szereg zaleceń farmakologicznych, dietetycznych oraz mentalnych. Celem jest ukazanie metod doskonalenia zdolności koncentracji, podzielności uwagi, pamięci operacyjnej oraz stabilności nastroju. Zaproponowane tu techniki terapii nootropowych stanowią syntezę osiągnięć medycyny akademickiej-oficjalnej, co oznacza, że są zweryfikowane naukowo i klinicznie. Prowadzący przedstawi je językiem powszechnie zrozumiałym (niespecjalistcznym). Wiele powyższych sugestii terapeutycznych ma zastosowanie w zawodach ekstremalnych (piloci myśliwscy, kosmonauci, funkcjonariusze służb specjalnych, sportowcy wyczynowi). Repertuar powyższych, innowacyjnych treści współ-weryfikowany był przy życzliwym, mentorskim udziale dr med. Danuty Tyszlukiewicz-Rybczyk.

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 maja 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 maja 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 listopada 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 sierpnia 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23 % vat
1600 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!