Trening kreatywności w myśleniu i działaniu

O szkoleniu

Nasz trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań, a także świadomego podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego, a także efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Trening kreatywności przydaje się w praktyce biznesowej:

 Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, zarówno jak je zauważać jak i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym, a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów.

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy, a także tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę, a także koncentrować się na tym, co istotne.

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi, a także innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają różne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Szkolenie zaznajamia z metodą DESIGN THINKING!

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania, a także określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej
 • trenerów
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

1. Kreatywność a innowacyjność – wzajemne zależności:

 • Czy kreatywność i innowacyjność to dokładnie to samo?
 • Myślenie lateralne i wertykalne: główne różnice
 • Kreatywny mózg: w jaki sposób pobudzić swoją innowacyjność
 • Etapy kreatywnego myślenia
 • Wykorzystanie elementów otoczenia do pobudzania kreatywności
 • Skuteczne triki psychologiczne poparte badaniami naukowymi, które błyskawiczne pobudzają kreatywne myślenie

 2. Blokady kreatywności i sposoby ich przezwyciężania:

 • Autodiagnoza kluczowych blokad utrudniających kreatywne i innowacyjne myślenie
 • Główne przyczyny powstawania blokad w kreatywności
 • Krytyk wewnętrzny i jego wpływ na kreatywność
 • Praca nad nastawieniem w odniesieniu do przyjmowania innowacyjnej, kreatywnej postawy wobec codziennych wyzwań i trudności zawodowych
 • Rytuały kreatywności: jak wykorzystać psychologiczną moc rytuałów do stymulowania indywidualnej i zespołowej innowacyjności w pracy

3. Trening kreatywnego myślenia oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki zawodowej uczestników:

 • Twórcza rozgrzewka
 • Moc pytań w tworzeniu kreatywnej postawy wobec problemów
 • Technika Walta Disneya
 • Techniki skojarzeniowe
 • Technika Einsteina
 • Technika Da Vinci
 • Antytemat
 • Cykl Deminga (PDCA: Planowanie, Działanie, Sprawdzanie, Wdrożenie)
 • Technika 90 sekund
 • Metoda kapeluszy De Bono
 • Moc przeramowań w sztuce kreatywnego myślenia

4. Design Thinking a sztuka kreatywnego myślenia:

 • Wykorzystanie map empatii w celu lepszego zrozumienia kluczowych potrzeb osób będących stronami problemu, wyzwania czy procesu
 • Zmiana perspektywy patrzenia na problem
 • Strategie jasnego definiowania problemu
 • Metody generowania pomysłów
 • Budowanie prototypów
 • Szybkie testowanie idei
 • Siła informacji zwrotnej w procesie szlifowania rozwiązań
 • Efektywne poszukiwania optymalizacji złożonych procesów

5. Kreatywność w zespole – mity i sposoby skutecznej aktywizacji:  

 • Mit burzy mózgów: dlaczego klasyczna burza mózgów nie jest najlepszym narzędziem stymulowania kreatywności?
 • Główne przeszkody utrudniające efektywne spotkania nastawione na znalezienie rozwiązań przez zespół
 • Jak zadbać o atmosferę w trakcie grupowego generowania rozwiązań, by stymulować kreatywność uczestników
 • W jaki sposób moderować proces kreatywny i pobudzać uczestników spotkania
 • Zastosowanie techniki grup nominalnych, jako skutecznej, popartej badaniami alternatywy dla burzy mózgów

6. Proaktywność i przejmowanie inicjatywy a kreatywność:

 • Proaktywność kontra reaktywność
 • Analiza reaktywnej postawy wobec codziennych wyzwań zawodowych
 • Kluczowe składniki proaktywności i sposoby jej budowania na co dzień
 • Praktyczny trening proaktywnego nastawienie wobec problemów: zmiana sposobu myślenia
 • Jak przejmować inicjatywę?

 7. Pasja i zaangażowanie w kreatywności:

 • Autonomia, Mistrzostwo i Cel jako główne składowe motywacji wewnętrznej
 • Praca z pasją: jak samodzielnie stymulować swoje zaangażowanie w codzienne wyzwania zawodowe
 • Jak angażować się w pracę mimo trudności wynikających z pracy
 • Budowanie osobistego zaangażowania w kluczowe cele zawodowe
 • Rozwój osobisty i poszukiwanie nowych wyzwań
 • Kaizen: Zaangażowanie w małych krokach

8. Przekonywanie do swoich pomysłów, czyli kreatywność i co dalej:

 • Praktyczne sposoby dotarcia do konkretnych obszarów w mózgu odbiorcy
 • Pewność siebie a skuteczne przekonywanie do swoich pomysłów i optymalizacji
 • Jak angażować odbiorów, by chętnie brali udział w realizacji naszych idei
 • Co sprawia, że przekaz jest przekonujący: tworzenie komunikacji nastawionej na przekonanie decydentów
 • Dopasowanie strategii komunikacyjnej do odbiorców przekazu
 • Frazy wspomagające osiągnięcie celów komunikacyjnych pochodzące wprost z badań Psychologii społecznej i odkryć neuronauki
 • Trening budowania przekonującego przekazu w odniesieniu do sytuacji wprost z codziennej praktyki zawodowej

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener HOMO CREATORE

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 998
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

HOMO CREATORE Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych
00-680 Warszawa
Żurawia 47 p. 213
woj. mazowieckie
Firma została założona w lutym 2000 roku przez Annę Mikołajewską – menedżera z wieloletnią praktyką w administracji i biznesie, z wykształcenia specjalistę organizacji i zarządzania, absolwentkę Wydziału Zarządzania UW. Pierwszy rok został prz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HOMO CREATORE Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych
00-680 Warszawa Żurawia 47 p. 213
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!