Szkolenie

Trening menedżerski – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

O szkoleniu

80% ćwiczenia; Symulacje sytuacji; Adaptacja technik do sytuacji zawodowej uczestników zajęć; Testy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest  wykształcenie umiejętności w zakresie budowania własnego autorytetu w zespole oraz  efektywnego komunikowanie się z pracownikami.

Cele szczegółowe:

- Zapewnienie wysokich kwalifikacji uczestnikom w zakresie kluczowych umiejętności menedżerskich uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych.

- Nabycie wiedzy w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu budowania i zarządzania podległym zespołem pracowników w zależności od konkretnej sytuacji.

- Znalezienie najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy w trakcie praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych w trakcie szkolenia.

Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieć w jaki sposób zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji menedżer-pracownicy.

Dla kierowników ten interdyscyplinarny warsztat będzie niezwykle cennym doświadczeniem praktycznym dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi.

Kto powinien wziąć udział?
 • kadra menedżerska wszystkich szczebli,
 • kierownicy projektów,
 • osoby przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczych

Program szkolenia

Moduł I Wizerunek menedżera

• zarządzanie karierą, najbardziej pożądane kompetencje menedżerskie, osobisty PR w przebiegu kariery,
• źródła autorytetu menedżera: autorytet stanowiskowy, autorytet osobowościowy, autorytet kompetencyjny,
• spójność stylu zarządzania z osobowością menedżera, kulturą organizacyjną i oczekiwaniami pracowników.

MODUŁ II  Rola i zadania menedżera.

MODUŁ III Egzekwowanie rezultatów.
• wyznaczanie celów i delegowanie zadań, egzekwowanie wykonania zadań, delegowanie odpowiedzialności.

MODUŁ IV Motywowanie pracowników:

• motywacja zadaniowa i motywacja osiągnięć – najważniejsze wymiary kształtujące rezultaty osiągane przez pracowników oraz jak na nie wpływać,
• motywatory w środowisku pracy,
• mechanizm działania kar i nagród,
• błędy najczęściej popełniane przez menedżerów,
• prawidłowe stosowanie metody podnoszenia poprzeczki,
• przekazywanie złych wiadomości,
• chwalenie i dowartościowywanie pracowników,
• wzmacnianie zaangażowania i samodzielności pracowników.

MODUŁ V Zarządzanie sytuacją kryzysową:

• dynamika pracy pod presją,
• interwencja menedżerska w trudnych sytuacjach (pracownik negujący, pracownik zdemotywowany, konflikt interesów),
• stres zawodowy – objawy, sposoby redukcji stresu,
• zjawisko wypalenia zawodowego

MODUŁ VI  Wykorzystanie potencjału zespołów.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Był odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz redagowanie miesięcznika zakładowego oraz monitorowanie wizerunku korporacji. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu. Prowadzi zajęcia z tematyki Public Relations oraz Corporate Indentity. Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu).

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 17 grudnia 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 stycznia 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15 - 16 marca 2022

Gdzie i kiedy

Zakopane 13 - 15 maja 2022
Zespół Pensjonatów Antałówka ***

34-500 Zakopane

ul. Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 27 - 28 września 2021

Zapisz się

1200
Wrocław / Warszawa
1200 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
850
on-line
850 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
1800
Zakopane
1800 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

ZAKOPANE: ( szkolenie wyjazdowe)

PLAN SZKOLENIA:

Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć:

 • od godz.15.00 /przyjazd uczestników, zameldowanie/
 • godz. 18.00 - 20.00 /kolacja/

1 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych/
 • godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz./
 • godz. 13.45 - 14.15 /obiad/
 • godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 19.00 /wieczór integracyjny/

2 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz./
 • godz. 13.45 - 14.15 /obiad/
 • godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 18.00 - 19.00 /kolacja/

3 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • do godz. 12.00 /wyjazd uczestników/

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!