Trening narzędzi pracy lidera

O szkoleniu

Praktyczny trening narzędzi pracy lidera został przygotowany z myślą o liderach, którzy zarządzają zespołami zadaniowymi i chcą poukładać swoją wiedzę i potrenować umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami, które zwiększają efektywność zarządzania. Zaczynamy od precyzyjnego określenia i treningu komunikowania zasad współpracy z liderem, następnie pracujemy warsztatowo na narzędziach określania i komunikowania celów (lub decyzji) i delegowaniu zadań, uwzględniając pracę z potencjalnym oporem. Druga część treningu poświęcona jest konkretnym algorytmom i praktycznemu treningowi egzekwowania realizacji celów i zadań.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat narzędzi pracy lidera,
 • Praktyczne przygotowanie się do ogłoszenia zasad współpracy ze sobą, jako liderem,
 • Wypracowanie algorytmów i przetrenowanie konkretnych narzędzi na swoich sytuacjach menedżerskich,
 • Wzmocnienie umiejętności efektywnego wyznaczania celów i delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • Praca na postawie dotyczącej delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • Wypracowanie zasad egzekwowania i praktyczne przetrenowanie narzędzi egzekwowania realizacji zadań i celów.

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów,
 • Uprawdopodobnienie osiągania zakładanych celów i zadań,
 • Stworzenie warunków do zapobiegania występowaniu sytuacji trudnych w organizacji, w relacji liderów z pracownikami,
 • Wzmocnienie umiejętności pracy z oporem pracowników przy ogłaszanych decyzjach,
 • Wzmocnienie postawy samodzielności liderów i odpowiedzialności za wdrażanie strategii i realizację celów firmy.
Kto powinien wziąć udział?

Dla liderów, którzy zarządzają zespołami zadaniowymi i chcą poukładać swoją wiedzę i potrenować umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami, które zwiększają efektywność zarządzania

Program szkolenia

Gra symulacyjna „Liderzy”

 • Gra symulacyjna daje uczestnikom, którzy pełnią rolę liderów, szerokie pole do pracy z narzędziami lidera w różnych sytuacjach. To m.in. okazja do doświadczenia jak podejmowane działania wpływają na autorytet lidera, jak mogą działać poszczególne narzędzia i kiedy się nie sprawdzają, jakie działania osłabiają, a jakie wzmacniają zaangażowanie pracownika w realizację zadań. Gra pozwala także doświadczyć komunikowania konkretnych celów i ich egzekwowania oraz pokazuje wpływ na efektywność i satysfakcję pracowników.

Narzędzia pracy lidera i zasady pracy z zespołem i pracownikiem

 • Przegląd narzędzia pracy lidera – co mam do dyspozycji, kiedy i co stosować?
 • Perspektywa lidera + perspektywa pracownika/zespołu.
 • Zrozumienie działania mechanizmów psychologicznych w relacji lider – pracownik/zespół.
 • „Miękko do ludzi, twardo do rezultatów” – jako kluczowa zasada pracy lidera.
 • Autorytet lidera – źródła władzy lidera – na podstawie doświadczeń z gry symulacyjnej.
 • Role liderskie: lider jako szef, lider jako trener, lider jako członek zespołu.
 • Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy – jak być liderem „z ludzką
  twarzą”?
 • Inne zasady lidera, które warto stosować we współpracy z podwładnymi i zespołem.

Określenie zasad współpracy z liderem

 • Expose lidera zespołu – określenie zasad współpracy, „ustawienie” pozycji lidera zespołu.
 • Expose sytuacyjne.
 • Wyjście z roli kolegi – wejście w rolę lidera zespołu – jak to zrobić?
 • Model efektywnego Expose lidera.
 • Trening Expose lidera + praktyczny feedback.

Wyznaczanie celów operacyjnych

 • Jak można motywacją indywidualną wzmacniać wyznaczenie celów operacyjnych?
 • Różnice między delegowaniem a wyznaczeniem celów operacyjnych.
 • Jak wyznaczyć i komunikować cele operacyjne?
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik akceptuje wyznaczane cele.
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik oporuje przy wyznaczaniu celów.
 • Trening praktyczny rozmowy przekazującej cele do realizacji + praca z oporem + feedback.

Delegowanie zadań/odpowiedzialności

 • Pięć poziomów delegowania.
 • Od decyzji dyrektywnej do pełnego delegowania.
 • Motywacja wynikająca z poziomów delegowania.
 • Algorytm rozmowy – delegowanie.
 • Trening praktyczny delegowania zadań/odpowiedzialności + feedback.

Narzędzia egzekwowania lidera

 • Przygotowanie do rozmowy z pracownikiem – weryfikacja i analiza sytuacji problemowych.
 • Feedback sytuacyjny (operacyjny): konstruktywna krytyka, konstruktywna pochwała.
 • Rozmowa korygująca – rozwiązywanie problemów i rozmowa z pracownikiem w sytuacji powtarzających się problemów.
 • Rozmowa dyscyplinująca.
 • Trening praktyczny prowadzeni rozmów egzekwujących z pracownikami + praktyczny feedback.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!