Trening profesjonalnej sprzedaży

O szkoleniu

Zwiększenie profesjonalizmu w kontakcie z klientem poprzez:

 • Wywołanie w sobie stanu pozytywnej motywacji i zaangażowania do intensywnej pracy w warunkach ostrej konkurencji.
 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji z klientem i nauczenie zasad skutecznego porozumiewania się.
 • Usystematyzowanie i podkreślenie kluczowych czynników decydujących o sukcesie w sprzedaży.
 • Ćwiczenie głównych elementów procesu sprzedaży i tworzenie kreatywnych metod sprzedawania.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem.
Dlaczego warto wziąć udział?

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

 • zaplanować początkowe etapy sprzedaży i przygotować się do przeprowadzenia ich w sposób najbardziej efektywny,
 • zdobywać zaufanie klienta w początkowej fazie rozmowy handlowej,
 • prawidłowo rozpoznawać potrzeby klienta,
 • przygotować własną prezentację posługując się językiem korzyści dostosowanym do potrzeb i motywów zakupu poszczególnych klientów,
 • rozpoznawać różne typy osobowości klientów i dostosowywać się do ich stylu komunikacji, 
 • stosować różne metody finalizacji sprzedaży,
 • skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów.
Kto powinien wziąć udział?

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY

 • przedstawicieli handlowych, 
 • pracowników Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta,
 • osoby zainteresowane tematyką sprzedaży.

Program szkolenia

PSYCHICZNE PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY.

 • Wprowadzenie do psychologicznej sprzedaży, kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży.
 • Metody zwiększania obrotów.

 

METODY BUDOWANIA WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI JAKO PODSTAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW.

 • Najważniejsze czynniki usprawniające i utrudniające działania sprzedawców:

         - Czynniki racjonalne – co można zmienić?

         - Czynniki emocjonalne – jak uodpornić się na negatywne sygnały od klientów?

 • Skuteczność sprzedaży i stopień satysfakcji klienta a: 

        - Sposób myślenia o sprzedawaniu.

        - Sposób myślenia o firmie, produktach i stylu wykonywanej pracy.

 

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI I ZAUFANIA W KONTAKTACH Z KLIENTAMI NA ETAPIE OTWARCIA SPRZEDAŻY.

 • Pozyskiwanie informacji o kliencie w początkowej fazie rozmowy handlowej. 
 • Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta.
 • Tworzenie wpływowego wizerunku przez sprzedawcę – zasady autoprezentacji.
 • Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących.
 • Metody docierania do prawdziwych interesów klienta.

 

SPRZEDAŻ POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTA.

 • Czego można dowiedzieć się od klientów, motywy zachowań (racjonalne i emocjonalne decyzje klientów).
 • Rozpoznawanie i wspieranie ujawnionych i nieujawnionych potrzeb klienta.
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania korzyści adekwatnie do potrzeb klienta.
 • Wywieranie wpływu w procesie przedstawiania oferty - psychologiczne metody prezentacji produktów.
 • Budowanie scenariusza prezentacji w oparciu o zasady perswazji.
 • Kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu – rozpoznawanie potrzeb nie zgłoszonych.
 • Kreatywne techniki sprzedaży.

 

TYPY OSOBOWOŚCI KLIENTÓW – PREFEROWANE STYLE ROZMOWY, OCZEKIWANIA.

 • Ocena typu klienta.
 • Potrzeby różnych typów klientów (potrzeby merytoryczne, psychologiczne) – jak się do nich odnosić.
 • Psychologiczne potrzeby klientów – jak je wykorzystywać, by skłonić do zakupu.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta.

 

ZASTRZEŻENIA I ZAMKNIĘCIA.

 • Typowe zastrzeżenia twoich klientów - metody skuteczne w radzeniu sobie z obiekcjami.
 • Dlaczego klienci nie kupują i jak usuwać powody odmowy zakupu?
 • Metody zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zakupu.
 • Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów i z reklamacjami.
 • Psychologiczne techniki finalizacji sprzedaży.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania sytuacji w komunikacji z trudnym klientem.

Czas trwania

2 dni: 09:00-15:00

Prelegenci

Małgorzata Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor. Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne. Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu. Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych. Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu. Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”

Cezary Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji. Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

20-810 Lublin

Bartnicza 5

woj. lubelskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia; dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
20-112 Lublin
Grodzka 22
woj. lubelskie
Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu. Działając od 2000 roku zdobyliśmy zaufanie menedżerów i pracowników licznych polskich przedsiębiorstw. Od początku istnienia przeszkoliliśmy ponad 15 000 osób. Zadowolenie naszych k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
20-112 Lublin Grodzka 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!