Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

O szkoleniu

Stres jest nieodłącznym elementem życia zawodowego. W odpowiednim nasileniu, jest mobilizujący i motywujący. Jednak przedłużający się, silny stres nie sprzyja naszej efektywności i jakości życia. Podczas warsztatu uczestnicy poznają i przećwiczą techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem. Ich zastosowanie pomoże wypracować umiejętności podejmowania efektywnego i adekwatnego działania w sytuacji stresu oraz budowania odporności psychicznej.

Cele szkolenia:

 • identyfikacja własnych typowych reakcji na trudne sytuacje,
 • analiza sposobów reagowania na sytuacje trudne,
 • poznanie strategii radzenia sobie ze stresem,
 • dopasowanie indywidualnego sposobu reagowania na sytuacje stresowe,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z niepewnością i brakiem poczucia kontroli.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: 

 • indywidualny plan konkretnych metod i technik do wdrożenia po szkoleniu,
 • komfort i spokój podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
 • lepsze funkcjonowanie w pracy, rzutujące na poprawę jakości wszystkich sfer życia,
 • bardziej efektywne wykonywanie zadań służbowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • mechanizmach działania stresu,
 • praktycznych strategiach reagowania na nagłe sytuacje stresowe,
 • narzędziach, które pozwalają sobie radzić z chronicznym stresem,
 • sposobach budowania odporności psychicznej,
 • technikach relaksacyjnych i metodach opartych o najnowsze odkrycia naukowe.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • posługiwania się strategiami radzenia sobie ze stresem,
 • identyfikacji i eliminowania źródeł stresu,
 • wykorzystania stresu jako mobilizatora,
 • zapobiegania skutkom przeciążenia w wyniku stresu,
 • wzmocnienia wewnętrznych zasobów psychicznych,
 • budowania sprzyjających warunków fizycznych i psychicznych do regeneracji,
 • panowania nad emocjami swoimi i innych osób,
 • stosowania technik radzenia sobie z sytuacjami stresującymi w kontakcie z drugą osobą,
 • wykorzystywania emocji w budowaniu równowagi.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zadbać o swój dobrostan, poprawić komfort życia, przyjrzeć się własnym reakcjom na stres oraz nauczyć się zarządzania stresem.

Program szkolenia

Poznanie natury stresu – czym jest, jak działa i jak na nas wpływa, jakie są jego czynniki

 • Pojęcie stresu według najważniejszych koncepcji – biologiczna i psychologiczna natura stresu
 • Jak działają nasz mózg i organizm w obliczu stresu – krok po kroku
 • Neuronauka otwiera drzwi do nowych możliwości radzenia sobie ze stresem

Pogłębianie samoświadomości oraz identyfikowanie nieoczywistych źródeł stresu

 • Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny stresu – mamy wpływ na więcej aspektów, niż nam się wydaje
 • Rozpoznaj swój stres i naucz się skutecznie z nim pracować – autodiagnoza indywidualnych schematów reakcji na stres
 • Wszystkie fazy reakcji na stres - rozpoznawanie sygnałów alarmowych organizmu
 • Mobilizująca i niedoceniana funkcja stresu – jaki jest Twój próg tolerancji?

Budowanie skutecznych strategii w radzeniu sobie ze stresem

 • Najlepsze narzędzia na każdym etapie reakcji na stres – szybkie i bezpieczne działania
 • Skuteczne odreagowywanie negatywnych emocji – najlepsze techniki antystresowe
 • Metody radzenia sobie ze stresem przewlekłym – trening pracy z ciałem i umysłem

Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach interpersonalnych

 • Uspokajające słowa „klucze” – jak opanować narastanie negatywnych emocji?
 • Jak szybko zapanować nad emocjami swoimi i drugiej osoby? – precyzyjna instrukcja
 • Budowanie zdrowych granic, chroniących nas i innych przed niepotrzebnym stresem

Wzmacnianie równowagi i odporności psychicznej

 • Nie ma „złych” emocji – jak czerpać energię i podążać za własnymi potrzebami
 • Sprawczość w życiu jako źródło siły i energii – jak być panem własnego losu
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem – budowanie odporności psychicznej
 • Skąd bierze się równowaga w ciągle zmieniającym się świecie – praktyczny przegląd wartościowych podejść

Indywidualne plany działania sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia, czyli doskonaleniem umiejętności zarządzania stresem.

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Psycholog z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie, trener trenerów, coach, specjalista HR, trener umiejętności osobistych i menedżerskich.
Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.
Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis),  kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Ekspert w obszarze budowania skuteczności osobistej, m.in.:

 • radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi,
 • motywowania i wzmacniania zaangażowania,
 • standardów profesjonalnej obsługi klienta,
 • zarządzania zespołami, także rozproszonymi,
 • przywództwa i budowania autorytetu lidera,
 • identyfikowania i rozwoju talentów własnych oraz podwładnych.

Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania, sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych. Publikuje m.in. dla Personel i Zarządzanie, Gazety Wyborczej, HR News, HRna5.pl, Beck Info Biznes.
Bada potrzeby szkoleniowe i efektywność projektów szkoleniowych w oparciu o najlepsze praktyki metodologiczne.
Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe.
Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!