Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-szybkiego-czytania-dla-poczatkujacych-30757-id1074

Informacje o szkoleniu

 • TRENING SZYBKIEGO CZYTANIA dla początkujących


  ID szkolenia: 30757
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Cała Polska
  Platforma szkoleniowa
  Socrates
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania - 5 tygodni. Ćwiczenia wykonywane przez 45 - 60 min dziennie.
 • Organizator szkolenia:

  SOCRATES
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnym treningu szybkiego czytania przeznaczonym dla starszej młodzieży i osób dorosłych.

Aktywny i kompletny udział w zajęciach pierwszego modułu pozwala na uzyskanie następujących korzyści:
* Przyspieszenie tempa czytania, co najmniej, dwu- sześciokrotnie (do 300 – 800 słów/min.) w stosunku do początkowego tempa czytania.
* Zwiększenie stopnia rozumienia i zapamiętania czytanego tekstu.

Korzyści pojawiają się dzięki temu, że uczestnik zajęć uzyskuje:
- Niezbędną wiedzę o zasadach, metodach i technikach szybkiego czytania.
- Możliwość systematycznego, dłuższego treningu eliminującego nieefektywne nawyki w czytaniu i wdrażającego oraz utrwalającego nowe, efektywne techniki czytania.
- Możliwość wyćwiczenia wszystkich umiejętności niezbędnych do czytania szybszego i z większym zrozumieniem.

Szkolenie skierowane jest do:

Starsza młodzież i osoby dorosłe pragnące zwiększyć swoją efektywność zawodową oraz sprawność w nauce i pracy o charakterze intelektualnym.

Program szkolenia:

Zakres ćwiczeń treningu podstawowego
1. Trening wzroku.
2. Trening zakresu kąta widzenia.
3. Trening zakresu pola widzenia.
4. Trening antyregresyjny.
5. Trening percepcji i pamięci.
6. Trening uwagi.
7. Trening grupowania.
8. Elementy treningu antycypacyjnego, antyfonetyzacyjnego.
9. Trening poszerzający rozumienie czytanego materiału.
10. Ćwiczenia z użyciem technik i programów wspomagających szybkie czytanie.
11. Trening podstawowy w szybkim czytaniu.
12. Elementy treningu zaawansowanego w szybkim czytaniu.

Przedstawiony zakres ćwiczeń ma charakter informacyjny.
Realizowany program jest zestawiony z w/w elementów, dobranych dla danej grupy w oparciu o analizę potrzeb uczestników zajęć. Na bieżąco jest też uzupełniany w odpowiedzi na pomiar parametrów czytania oraz ocenę postępów uczestników w rozwijaniu kluczowych dla efektywnego czytania umiejętności.

Kurs jest dwustopniowy. Składa się z modułu I – trening dla początkujących oraz modułu II – trening dla zaawansowanych.
Szczegółowy program dostępny jest w sylabusie na stronie http://superumysl.pl

Informacje o prelegentach:

Trenerzy prowadzący zajęcia mają wysokie kompetencje zawodowe i duże doświadczenie. Treningi, kursy i seminaria doskonalące i popularyzujące techniki, metody i strategie efektywnego uczenia się z grupami osób dorosłych i młodzieży prowadzą od 1997 roku.
Są autorami programów, warsztatów oraz szkoleń rozwijających zdolności poznawcze i umiejętności uczenia się, a także artykułów popularyzujących tematykę efektywnej edukacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 250 Podano maksymalny koszt jednego modułu. Ceny treningów są tym niższe, im bardziej odległy jest termin ich rozpoczęcia.

Cena zawiera:

Dostęp do platformy treningowej przez okres treningu. Opieka trenera będącego stale do dyspozycji Uczestnika zajęć. Materiały multimedialne potrzebne do treningu. Pomocnicze programy komputerowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rezerwacja miejsca na treningu - www.SuperUmysl.pl
Wniesienie opłaty za szkolenie.

Wydarzenie: TRENING SZYBKIEGO CZYTANIA dla początkujących