TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - WARSZTATY.

O szkoleniu

Cel szkolenia
• zapoznanie z modelami oraz narzędziami komunikacyjnymi sprzyjającymi konstruktywnemu udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście adekwatności stosowania różnorodnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak parafraza, klaryfikacja itp.
• poszerzenie umiejętności jasnego, jednoznacznego i wiarygodnego wyrażania swoich opinii,
odczuć i myśli
• zapoznanie z elementami komunikacji asertywnej w kontekście zarządzania
• uświadomienie sobie, jakie czynniki stymulują dobrą komunikację, a jakie ją blokują

Metody szkolenia
• metody aktywizujące
• analiza studiów przypadku skoncentrowanych na realnych sytuacjach problemowych (doświadczanych i zgłaszanych przez uczestników lub przygotowanych przez trenera)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• praca z wykorzystaniem metody „scenek treningowych” służącej doskonaleniu kompetencji w obszarze wprowadzanych narzędzi i technik
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania
• narzędzia autodiagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wzrost efektywności pracy poprzez zdrowe, konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi
• poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów
• usprawnienie procesów przekazu oraz przepływu informacji wewnątrz firmy
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• menedżerowie, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do poruszanych zagadnień w trakcie szkolenia.
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu. Zapoznanie się z modelem „trójkąta satysfakcji” (mini wykład, dyskusja moderowana).
• Zbieranie potrzeb uczestników szkolenia. Ustalenie obszarów pracy.
• Wprowadzenie modelu uczenia się.
• Tworzenie sytuacji sprzyjającej uczeniu się w trakcie warsztatu (ćwiczenie interaktywne, praca w dwójkach, rozmowy na podany przez trenera temat).

2. Sztuka argumentowania, jako narzędzie wpływu.
• „Siła argumentów, czy argument siły” – komunikacja w zarządzaniu (gra symulacyjna).
• Doskonalenie sztuki argumentowania (spisanie wniosków na flipcharcie oraz uzupełnienie ich o współczesną wiedzę na ten temat, doświadczenia, dobre praktyki).

3. Informacja zwrotna
• Zapoznanie z różnorodnymi modelami, pomocnymi w udzielaniu informacji zwrotnej (mini wykład, dyskusja moderowana, praca w podzespołach).
- Czym jest find in a czym feedback – kiedy który stosować?
- Model kanapki – wady i zalety
- Model FUKO – omówienie zalet i wad.
• Dobór odpowiednich metod komunikacyjnych w zależności od sytuacji (praca na forum, dyskusja moderowana).

4. Doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi komunikacyjnych w praktyce.
• Doskonalenie wybranych narzędzi komunikacyjnych na przykładach uczestników szkolenia (praca na forum, praca w dwójkach).
• Omówienie ciekawych przykładów, poszukiwanie najbardziej adekwatnych metod komunikacyjnych do danej sytuacji (praca na forum, praca w dwójkach).
• Podsumowanie pracy i zebranie oczekiwań, co do drugiego dnia szkolenia.

5. Koncepcja Analizy Transakcyjnej w kontekście skutecznej komunikacji
• Wprowadzenie modelu koncepcji AT
• Omówienie konsekwencji stosowania nieświadomego i niekonstruktywnego modelu komunikacji w zarządzaniu.
• Doskonalenie umiejętności konstruktywnego modelu komunikowania się z wykorzystaniem wiedzy o koncepcji AT

6. Informacja zwrotna w sytuacji rozmycia odpowiedzialności.
• Gra symulacyjna, ukazująca mechanizmy rozmycia odpowiedzialności, analiza sytuacji w kontekście praktyki uczestników (gra symulacyjna).
• Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej w sytuacjach „gaszenia pożarów” (praca na forum, praca w podgrupach, mini wykład).

7. Zapoznanie się z modelem asertywnej komunikacji.
• Wprowadzenie do asertywności – narzędzia oraz postawa (test autodiagnozy, praca na forum).
• Jakie mamy możliwości w komunikowaniu się z innymi. Sztuka świadomego kontraktowania się – czym jest i jak można ją stosować w zarządzaniu (praca na forum, mini wykład, dyskusja moderowana).
• Kiedy asertywność może być odebrana jako postawa agresywna – jak konstruktywnie radzić sobie w relacjach z innymi.

8. Podsumowanie, utrwalenie materiału.
• Praca na wybranym przez uczestników materialne – doskonalenie wybranych technik w praktycznym zastosowaniu.
• „100 pytań do” – sesja wymiany wiedzy, pomysłów. Zebranie najważniejszych zagadnień oraz zaplanowanie wdrożenia ich w życiu zawodowym.
• Zakończenie szkolenia, ankiety ewaluacyjne.
© Copyright Maciej Baryłka

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 210
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!