TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - STYLE ZARZĄDZANIA ORAZ KOMPETENCJE LIDERA

O szkoleniu

Cel szkolenia
Pogłębienie umiejętności skutecznego wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie modelowania konstruktywnych i pożądanych zachowań.

Cele szczegółowe:
• rozwój umiejętności liderskich; autodiagnoza osobistego stylu przywódczego, jego mocnych i słabych stron
• zapoznanie się z różnorodnymi koncepcjami zarządzania
• doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi komunikacyjnych sprzyjających budowaniu efektywnych relacji biznesowych

Metody szkolenia
• metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z danego obszaru (wymiana wiedzy w ramach pracy w parach, pracy w mniejszych zespołach, dyskusji moderowanej)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania w danym obszarze, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do pracy
• narzędzia auto-diagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zwiększenie sprawności i adekwatności działań liderów
• zwiększenie efektywności w stosowaniu narzędzi skutecznego zarządzania (prowadzenie rozmów dyscyplinujących, zawierania kontraktów, zlecania zadań, motywowania)
• poprawa jakości pracy zespołów zadaniowych oraz skuteczności radzenia sobie w potencjalnie konfliktowych sytuacjach
• zwiększenie sprawności w stosowaniu adekwatnego stylu zarządzania do sytuacji oraz osoby
Kto powinien wziąć udział?
menedżerów, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do poruszanych zagadnień
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu
• Tworzenie sytuacji sprzyjającej uczeniu się

2. Proaktywne aspekty różnorodnych stylów zarządzania
• Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami zarządzania (Blanchard, Goleman, Blake i McCanse) oraz praktyczne ich przećwiczenie
• Wypracowanie narzędzi komunikacyjnych do wsparcia uczestników w skutecznym zarządzaniu

3. Wpływ struktury komunikacji w zespole na jego efektywność
• Analiza struktury komunikacji w zespole oraz planowanie pożądanej struktury komunikacji

4. Diagnoza własnego stylu zarządzania
• Praca na osobistym potencjale. Jak zarządzać a nie rządzić?

5. Praca z trudnymi sytuacjami
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
• Wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych

6. Informacje zwrotne
• Zasady udzielania informacji zwrotnych wg modelu FUKO
• Praktyczne zastosowanie modelu

7. Wsparcie a dyscyplina
• Rozmowy coachingowe a rozmowy dyscyplinujące – sztuka ich efektywnego prowadzenia

8. Złote zasady – wypracowanie podsumowania
• Analiza case'ów oraz praca na „materiale” uczestników
• Podsumowanie szkolenia
© Copyright Maciej Baryłka

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 210
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!