TRENING UMIEJĘTNOŚCI MOTYWOWANIA

O szkoleniu

Cel szkolenia
• zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu motywowania; poznanie sposobów oddziaływań oraz narzędzi motywowania bazujących na indywidualnych potrzebach pracowników oraz procesach zachodzących w zespołach zadaniowych
• rozwój umiejętności skutecznego motywowania pracowników w potencjalnie trudnych sytuacjach (restrukturyzacja, kryzys)
• praktyczne przećwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami, tak by spełniały funkcję motywującą niezależnie od nadrzędnego celu spotkania (np. nagradzającego, czy oceniającego)

Metody szkolenia
• metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z danego obszaru (wymiana
• wiedzy w ramach pracy w parach, pracy w mniejszych zespołach, dyskusji moderowanej)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania w danym obszarze,
• identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do pracy
• narzędzia auto-diagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• poprawa skuteczności oddziaływania systemu motywowania pracowników
• wzrost efektywności osobistego oddziaływania na pracowników za pomocą pozafinansowych strategii motywowania
• pogłębienie identyfikacji z firmą i efektywności pracy, dzięki konstruktywnemu wykorzystaniu narzędzi motywujących przez liderów
• redukcja stresu związanego z wprowadzaniem zmian w organizacji
Kto powinien wziąć udział?
menedżerów, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia

1.Pozafinansowe narzędzia motywowania - czym są i jak je stosować?
2.Motywatory i czynniki higieny (teoria Herzberga) - co dla pracownika stanowi standard; co zachęca go do większego wysiłku.
3.Najskuteczniejsze motywatory - ranking.
4.Piramida potrzeb Maslowa - klasyczna koncepcja w nowoczesnym modelu motywowania.
5.Zachowanie poczucia sprawiedliwości a motywacja pracownika.
6.Diagnozowanie predyspozycji pracowników i dzielenie zadań w zespole.
7.Jak chwalić i ganić, aby miało to funkcję motywacyjną.
8.Jak słuchać pracowników, aby uczynić z tego potężne narzędzie motywacyjne i źródło wiedzy o firmie?
9.Jakie są sposoby motywowania pracowników do brania odpowiedzialności i podejmowania ryzyka?
10.Co to jest zjawisko nadmotywowania?
11.Procedura rozmowy motywującej z pracownikiem.
12.Koncepcja Maszynowni - sposoby motywowania pracowników z uwagi na poziom kompetencji i zaangażowania.
© Copyright Maciej Baryłka

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 210
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!