TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH DLA PRAWNIKÓW

O szkoleniu

Cel szkolenia
odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących psychiczną równowagę wewnętrzną podczas kontaktów zawodowych
przypomnienie zasad konstruktywnej komunikacji werbalnej
usprawnienie technik dobrego porozumiewania się
poznanie zasad argumentacji perswazyjnej
przygotowanie uczestników szkolenia do konstruktywnego i rzeczowego rozwiązywania trudnych sytuacji związanych z wypowiedziami i zachowaniami osób( stron w konflikcie),
uwewnętrznienie technik skutecznie broniących przed presją i manipulacją,
wypracowanie spokojnego rzeczowego podejścia do trudnych sytuacji konfliktujących interlokutorów,
identyfikacja własnych źródeł stresu
doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami oraz poznanie zasad zdrowego myślenia
rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania sobą w czasie
rozwój osobisty.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych, których praca bardzo ściśle związana jest z umiejętnościami komunikacyjnymi, zarówno w zakresie słuchania i wyciągania wniosków, jak i właściwym kierowaniu informacji werbalnych.
Szkolenie polecane jest również osobom zainteresowanym nabyciem wiedzy z zakresu rozpoznawania przyczyn stresu, zarzadzania stresem oraz zarządzania własnym czasem w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili rozpoznać punkty powodujące presje w ich życiu i sposoby ich neutralizacji. Poznają również zasady racjonalnego gospodarowania własnym czasem, techniki planowania czasu oraz utrwalą pozytywne nastawienia i osobistą motywację do zarządzania własnym czasem.

Program szkolenia

1. Komunikacja interpersonalna, formy procesu, bariery komunikacyjne, zakłócenia.
zasady efektywnego słuchania,
udzielanie informacji zwrotnych- pozytywnych i negatywnych,
budowanie konstruktywnej informacji- reguły argumentacji jednostronnej i dwustronnej, argumenty centralne i peryferyjne, efekt pierwszeństwa i świeżości
efektywna komunikacja werbalna- podobieństwo prowadzenia rozmowy przez nadawcę i odbiorcę,
komunikacja niewerbalna jako kanał ustalania stosunków międzyludzkich,
typy ekspresji niewerbalnej( mimika ciała, proksemika, parajęzyk, odzwierciedlenie, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia);
poznanie własnych wewnętrznych możliwości utrudniających lub ułatwiających kontakt z rozmówcą.

2. Wywieranie pożądanego wpływu na ludzi.
Zasady wpływu społecznego- mechanizmy działania, możliwości wykorzystania, oraz sposoby obrony przed manipulacją( asertywna odmowa, „zdarta płyta", zamiana oceny na opinię, uprzedzanie krytyki i poszukiwanie krytyki, stawianie granic, ingracjacja)
Sztuka porozumiewania się z ludźmi, czyli jak być właściwie zrozumianym i pozytywnie odbieranym przez innych,
Stosowanie języka perswazji i „magicznych słów" skutecznie działających na podświadomość rozmówcy,
Symptomy kłamstwa potencjalnego,
Strategie podejmowania decyzji i strategie przekonywania oraz wynikające stąd możliwości przekonywania,
Komunikacja niewerbalna jako podstawa kontaktu na poziomie podświadomym- strategie i techniki,
Wpływ gospodarowania przestrzenią na zrozumienie i emocjonalny odbiór treści wypowiedzi,
Przejmowanie przewagi w prowadzeniu komunikacji z ludźmi.

3. Stres w pracy zawodowej - zarządzanie stresem.
Stres i jego mechanizmy.
Wpływ stresu na aktywność człowieka - poziomy stresu.
Źródła napięć: przeszkody, przeciążenie, „trudne osoby", zagrożenia, straty, i in.
Typowe reakcje na stres.
Indywidualne reakcje na sytuacje trudne. Sposoby reagowania na sytuacje trudne na poziomie ciała, uczuć, myśli i zachowań.
Diagnoza własnego sposobu reagowania w sytuacjach trudnych.
Poznawcze uwarunkowania odporności na stres. Destrukcyjne wzorce myślenia.
Strategie radzenia sobie ze stresem: techniki relaksacyjne, pokonywanie destrukcyjnych wzorców myślenia w sytuacjach trudnych, zasady zdrowego pozytywnego myślenia.

4. Zarządzanie czasem - efektywność osobista
Analiza własnego tempa pracy - zarządzanie czasem a wydajność pracy. Krzywa wydajności.
Pożeracze czasu - typowe problemy z czasem w pracy
Rola motywacji wewnętrznej w dobrej organizacji pracy.
Główne zasady zarządzania czasem (Eisenhowera, Parkinsona, Pareto).
Metody ustalania priorytetów - analiza ABC na przykładach uczestników szkolenia.
Sztuka formułowania celów - reguła efektywnego celu.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (178600 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1749,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.

Prelegenci

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, licencjonowany trener- Certified practitioner of Art of Neuro-Linguitic Programming in Poland, członek PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ceniony trener, od 15 lat prowadzi zajęcia na renomowanych wyższych uczelniach oraz szkoli kadrę kierowniczą i pracowników administracji państwowej oraz wielu znanych firm w Polsce. Pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jest konsultantem biznesowym,autor projektów doradczo-szkoleniowych dla firm min. opracowania i wdrożenia „ Systemu komunikacji wewnętrznej„ „Systemu ocen pracowniczych„ ,"Badania zadowolenia pracowników" dla dużych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych z zakresu umiejętności psychospołecznych. Stały współpracownik Masters CSB , wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 880
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!