Trening Umiejętności Społecznych - szkolenie certyfikowane

O szkoleniu

Ramowy program:

Kompendium trenera TUS – trening kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych TUS.

Trening kształcący zdolności w zakresie kompetencji społecznych, tym samym podnoszący i kształcący umiejętności interpersonalne.
Warsztat zwiększający umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Trening modelujący zachowania w granicach akceptowanych społecznie oraz eliminujący m.in. zachowania agresywne i przemocowe.
Rozpoznawanie, świadomość własnych uczuć, emocji, umiejętne wyrażanie w szczególności w sytuacjach poza strefą komfortu.
Konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
Warsztat podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych socjoterapeutów i terapeutów posiadających wieloletnią praktykę kliniczną w prowadzeniu grup. Nauczycieli akademickich studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Uczestnicy, oprócz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, zgodnego z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymają także Certyfikat Trenera TUS Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości*, potwierdzający zdobycie umiejętności  do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD), dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów  pedagogicznych, wychowawców (także świetlic terapeutycznych), opiekunów, rodziców oraz wszystkie innych osób pracujących z dziećmi z trudnościami w obszarze komunikacji społecznej.

Program szkolenia

I.Warsztat trenera TUS. Umiejętności praktyczne.

 • procedury
 • specyfika, metody i formy pracy z grupą
 • umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć
 • dynamika grupy
 • TUS w praktyce - warsztaty

II.Komunikacja interpersonalna i zajęcia warsztatowe z elementami Treningu Zastępowania Agresji Art.

 • poziomy komunikacji
 • mowa ciała
 • asertywność
 • zarządzanie stresem
 • alternatywy wobec agresywnych sposobów zachowania i umiejętność ich stosowania (w tym radzenie sobie ze złością, nadpobudliwością)
 • praca nad własną impulsywnością - radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozwój myślenia moralnego, społecznego

III.Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych ucznia ze spektrum autyzmu.

 • specyfika Treningu Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu
 • wzmacnianie zachowań pożądanych w trakcie treningu
 • strategie postępowania wobec zachowań niepożądanych w trakcie TUS

Czas trwania

31 godzin dydaktycznych - piątek od godziny 14:00 - do niedzieli do godziny 18:20

Prelegenci

Trener -  pedagog specjalny, trener biznesu i TZA Art. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych. Nauczyciel akademicki z zakresu nauk pedagogicznych. 

Trener -  pedagog, oligofrenopedagog, edukator i terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej.  

Gdzie i kiedy

Warszawa 3-5 czerwiec 2022
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02-625 Warszawa

Woronicza 15/100

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-10 kwiecień 2022
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02-625 Warszawa

Woronicza 15/100

woj. mazowieckie

Rejestracja

980 zł
980
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa
Woronicza 15/100
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00195/2021 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa Woronicza 15/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!