TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH WOBEC KLIETNA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

O szkoleniu

· Poznanie i wypracowanie umiejętności zastosowania różnorodnych technik i metod komunikacji interpersonalnej sprzyjających efektywnemu komunikowaniu się z klientem wewnętrznym i umiejętność stosowania technik asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych.
· Poznanie reguł skutecznej komunikacji i wypracowanie umiejętności ich zastosowania dla wzmocnienia działań zawodowych. Uświadomienie negatywnego wpływu barier i zakłóceń na prawidłowy przekaz informacji. Wypracowanie sposobów usprawniających komunikację
· Poznanie własnego stylu komunikacji, jako punkt odniesienia do zmiany własnych postaw i nawyków. Rozpoznanie reprezentowanego stylu komunikacji drugiej osoby i dopasowanie zachowania
· Rozpoznanie sygnałów negatywnych i pozytywnych płynących zaprezentowanej mowy ciała. Wypracowanie umiejętności świadomego, efektywnego wykorzystanie technik niewerbalnych w przekazie słownym
· Wypracowanie umiejętności aktywnego słuchania bez oceny wypowiadanej treści. Wypracowanie umiejętności udzielania komunikatu „Ja” i konstruktywnej informacji zwrotnej.
· Poznanie podstawowych praw asertywnego zachowania. Kształtowanie asertywnych zachowań w trudnych sytuacjach zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ
1. Definicja komunikacji
2. Typy komunikacji
3. Reguły efektywnej komunikacji i dobrego porozumienia
4. Umiejętność komunikacji interpersonalnej
5. Wypowiedzi kodowane negatywnie – blokady
6. Wypowiedzi kodowane pozytywnie – zachęcające
7. Zakłócenia w komunikacji
8. Sposoby odbioru, interpretacji informacji i ich wpływ na skuteczność komunikowania się
9. Sposoby usprawnienia komunikacji z Klientem

STYLE KOMUNIKACYJNE
1. Autotest: Analiza własnego stylu komunikacji
2. Cztery główne style komunikacyjne
3. Silne i słabe strony czterech głównych stylów komunikowania
4. Rozpoznawanie stylu komunikacji Klienta - wskazania i przeciwwskazania, – czyli jak
komunikować się z osobą o określonym stylu komunikacyjnym?

TECHNIKI I NARZĘDZIA SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ - KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
1. Nastawienia, pierwsze wrażenie
2. Wzorce zachowań pozytywnych i negatywnych
· Mowa ciała – postawy, gestykulacja, mimika
· Wygląd osobisty
· Przestrzeń osobista
· Wyraz twarzy
· Kontakt wzrokowy

TECHNIKI I NARZĘDZIA SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ - KOMUNIKACJA WERBALNA
1. Techniki aktywnego słuchania
· Podążanie
· Parafrazowanie
· Precyzowanie
· Werbalizacja
· Dopasowanie werbalne
· Klaryfikacja
2. Słuchanie empatyczne, otwarte i świadome
3. Wypowiedzi budujące konstruktywny kontakt z Klientem:
· Komunikat „Ja”
· Informacja zwrotna

BUDOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ A ZACHOWANIE U KLIENTA WEWNĘTRZNEGO
1. Diagnoza własnej asertywności
2. Trzy podstawowe zachowania
3. Czym jest asertywność? – definicja asertywności
4. Zasady asertywnej rozmowy
5. Asertywne przyjmowanie ocen
6. Asertywne reagowanie na krytykę
· Panowanie nad własnymi emocjami
· Model stawiania granic
· Zamiana oceny na opinię
7. Techniki asertywnego komunikowania się.
8. Action plan z asertywności – jakie obszary chcę ćwiczyć, co będę robił?


STRES W SYTUACJACH ZAWODOWYCH I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY
1. Autodiagnoza – Czy praca mnie stresuje?
Autodiagnoza własnych sytuacji stresowych - Źródła przyczyn stresu w trzech perspektywach
· Z poziomu „Ja”- poziomu personalnego
· Relacji- poziomu współdziałania
· Poziomu otoczenia zadaniowego
2. Analiza dotychczasowego repertuaru strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacjach
zadaniowych w oparciu o indywidualne doświadczenia
3. Dwa typy osobowości o różnych systemach radzenia sobie ze stresem
4. Stresory w pracy - Lista stresorów w sytuacjach zawodowych w firmie
5. W jaki sposób można zmniejszać stres związany z określonym stresorem?
6. Zarządzanie czasem, a stres
7. Źródła wsparcia
8. Co inni mogą robić dla mnie - co dla mnie znaczy zespół / grupa ludzi otaczających mnie
9. Karta osobistego wsparcia
10. Mój tort wsparcia
11. Techniki odstresowujące

Czas trwania

3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto
1 840
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!