Szkolenie: Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-zarzadzania-i-kierowania-zespolem-szkolenie-dofinansowane-70303

Informacje o szkoleniu

 • Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane


  ID szkolenia: 70303
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  PERSPECTA
  Jaśkowa Dolina 81
  80-286 Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7-15
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści udziału w Szkoleniach Dofinansowanych
Oszczędność kosztów: przeszkolenie 1 pracownika to koszt 190 PLN netto
Brak kosztów ukrytych: dojazd, nocleg trenera wliczone w koszty projektu
Wnioski i wskazówki dla przedsiębiorstwa po szkoleniu
Certyfikaty ukończenia szkolenia
Indywidualne wskazówki dla uczestników szkolenia
Opieka poszkoleniowa: kontakt uczestników z trenerem w ciągu miesiąca po zrealizowanym szkoleniu
Realizacja szkolenia w formie 80% praktyki, 20% teorii

Szkolenie skierowane jest do:

Szczegóły projektu
1. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zarządzania wśród mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
2. Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. Koszt szkolenia Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem 1 dzień (8 h zegarowych) wynosi 3500 PLN cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników), z dofinansowaniem 1900 PLN netto cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników).
4. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw za każde szkolenie to 1600 PLN netto.
5. Przedsiębiorstwa, które zgłoszą uczestnictwo w 4 lub więcej szkoleniach (o tej samej bądź różnej tematyce) obowiązuje stawka 1700 PLN netto za każde szkolenie.
6. Projekt trwa od 01.02.2018 do 30.06.2018 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.
7. Szkolenia należy zrealizować najpóźniej do 31.10.2018.
8. Miejsce szkolenia –salę wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający.
9. Realizacja – przedsiębiorstwa zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa.

Program szkolenia:

Program Szkolenia:
Cele szkolenia:
Usprawnienie procesów zarządzania w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
Weryfikacja umiejętności zarządzania poszczególnych uczestników szkolenia
Analiza procesu zarządzania – wnioski i sugestie po szkoleniu
Wypracowanie umiejętności określania celów, planowania i delegowania zadań
Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu kierowania zespołem

WPROWADZENIE
Określenie potrzeb uczestników szkolenia
Ćwiczenia wprowadzające
Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
Kluczowe kompetencje

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA
Czym jest komunikacja?
Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
Reguła pierwszego wrażenia oraz trening
Autoprezentacja
Praktyczne znaczenie gestów: wykorzystanie do sytuacji biznesowych w sprzedaży, komunikacji między pracownikami oraz w zarządzaniu
Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
Trening aktywnego słuchania
Skuteczne przekazywanie informacji i komunikacja w grupie – trening
Znaczenie tonu głosu
Indywidualne treningi uczestników szkolenia z zakresu komunikacji

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU
Czym jest asertywność?
Komunikat typu TY/JA
Ocenianie/ etykietowanie vs budowanie komunikatów mówiących o faktach
Budowanie asertywnych próśb, krytyki, pochwały – indywidualne treningi uczestników szkolenia
Radzenie sobie z asertywną odmową – trening
Czym różni się asertywność od wywierania wpływu?
Kluczowe zasady wywierania wpływu: nie odmawia się dwa razy, zasada zaangażowania, stopa w drzwiach, reguła niedostępności

DELEGOWANIE ZADAŃ
Umiejętność delegowania zadań
Błędy w delegowaniu i bariery
Praktyczne wskazówki dotyczące asertywności w delegowaniu zadań
Wyznaczanie celu dla pracowników

ZARZĄDZANIE GRUPĄ I SYTUACJE TRUDNE
Symulacje zarządzania i kierowania zespołem – analiza i indywidualne wnioski
Metody prowadzenia rozmów oceniających z elementami motywacji
Trening sytuacji trudnych uczestników szkolenia – analiza i indywidualne wnioski


Formularz zgłoszenia do projektu oraz inne szkolenia dofinansowane dostępne na: http://perspecta.pl/szkolenia/dofinansowane/

Informacje o prelegentach:

Perspecta

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 190 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie

Wydarzenie: Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane