Szkolenie: Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trwalosc-projektu-czyli-jak-nie-stracic-dotacji-66092-id172

Informacje o szkoleniu

 • Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.


  ID szkolenia: 66092
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  ul. Grzegórzecka 33
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10.00 – 17.15
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO SZKOLENIE „Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.” ?

Każdy z Beneficjentów podpisujących umowę o dofinansowanie zobowiązuje się tym samym do poddania się czynnościom kontrolnym z tytułu otrzymanego wsparcia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, iż wykorzystane dofinansowanie podlegać będzie kontroli również po pozytywnym zakończeniu i rozliczeniu projektu. Są to w szczególności następujące rodzaje czynności:

kontrola zachowania zasady trwałości,
monitoring osiąganych przychodów z tytułu realizacji projektu,
kontrola utrzymania wskaźników,
kontrola przestrzegania zasady zakazującej podwójnego współfinansowania, oraz
kontrola archiwizacji dokumentów związanych z projektem.
Dodatkowo pamiętać należy, iż kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu ze względu na swoją specyfikę różnią się od kontroli prowadzonych w trakcie jego realizacji. Pozytywne wyniki wcześniejszych kontroli nie dają gwarancji uniknięcia błędów w przywołanym powyżej zakresie i co z tym związane konieczności zwrotu środków.

Kontrolą o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia służb audytowych KE jest niewątpliwie kontrola trwałości. To w jej ramach weryfikowane są wszystkie odstępstwa od pierwotnych założeń projektu, oraz ewentualne zmiany własnościowe dokonane względem wybudowanej/zakupionej infrastruktury/środków trwałych.

Chcąc uświadomić Państwu, na jakich zasadach powinni Państwo zarządzań infrastrukturą zrealizowanego projektu przygotowaliśmy specjalne szkolenie dedykowane wyłącznie kontrolom prowadzonym po zakończeniu projektu.

PROWADZACY SZKOLENIE jest pracownikiem Ministerstwa Rozwoju, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku, specjalizującym się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Beneficjenci pomocy UE którzy zakończyli realizację projektów
Pracownicy instytucji kontrolnych odpowiedzialni za prowadzenia kontroli po zakończeniu projektu

Program szkolenia:

Moduł 1:

System kontroli funduszy pomocowych w Polsce: kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych (dotyczących budżetu ogólnego oraz polityki spójności) oraz prawa krajowego, noty informacyjne Komisji Europejskiej odnoszące się do kontroli i nieprawidłowości funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. krajowe instytucje kontrolne, wspólnotowe instytucje kontrolne, konsekwencje prowadzonych działań kontrolnych, definicja nieprawidłowości, sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości.
Moduł 2:

Charakterystyka zasady trwałości projektu:
zasada trwałości a znacząca modyfikacja
kluczowe elementy definicji znaczącej modyfikacji:
definicja infrastruktury
zaprzestanie działalności produkcyjnej
zmiana charakteru własności elementu infrastruktury
wpływ na charakter i warunki realizacji operacji
nieuzasadnione korzyści
termin zakończenia projektu
analiza problemowych przypadków występujących w przeszłości
zasada trwałości a osiągnięcie wskaźników projektu
dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości
zasady wyliczania wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia zasady trwałości
Moduł 3:

Pozostałe rodzaje kontroli prowadzonych po zakończeniu projektu(cel, zakres czynności sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych błędów i nieprawidłowości):
zachowanie zasady zakazującej podwójnego współfinansowania
przychody projektu
archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem
rozliczenie podatku VAT
Moduł 4:

Różnice w podejściu do kontroli po zakończeniu realizacji projektu występujące pomiędzy przepisami odnoszącymi się do perspektywy 2007-2013 a perspektywy 2014-2020
Zmiany w zakresie kwalifikowalności VAT w świetle wyroku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14.


Ramowy plan dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Informacje o prelegentach:

Dariusz Kamiński

Pracownik Ministerstwa Rozwoju, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz stanowisk negocjacyjnych w zakresie poszczególnych programów operacyjnych. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 - netto+ VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Wydarzenie: Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.