Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia takie, jak: tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, nowe trendy w Pzp, procedura krajowa, procedura unijna, negocjacje w zamówieniach publicznych, kontrola udzielania zamówień publicznych, wyniki kontroli w zamówieniach publicznych, dobre praktyki w Pzp, tryby udzielania zamówień publicznych.

Tryby negocjacyjne stwarzają nowe możliwości dla uczestników procesu udzielania zamówień publicznych, zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Warto w swojej codziennej pracy wykorzystywać ich potencjał. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają problematykę trybów negocjacyjnych i związane z nimi czynności wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonają także samoceny przygotowania trybów negocjacyjnych za pomocą narzędzia audytorskiego, które zostanie zaprezentowane do wykorzystania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • przedstawienie uczestnikom w sposób przejrzysty i systematyczny regulacji związanych z trybami negocjacyjnymi,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę, jak poprawnie – w związku z wszystkimi zmianami – Zamawiający i Wykonawcy mają postępować podczas przygotowania i realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przekazanie praktycznych wskazówek, istotnych zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, które nie zawsze wynikają wprost z treści przepisów Pzp,
 • omówienie nowych rozwiązań, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Pzp w styczniu 2021 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • dla Zamawiających: bezpieczne i efektywne udzielanie zamówień publicznych w trybach negocjacyjnych,
 • dla Wykonawców: optymalizacja efektów procedowania w celu uzyskania zamówienia,
 • dla Zamawiających i Wykonawców: ułatwienie realizacji codziennych zadań zawodowych dzięki praktycznym wskazówkom, nie wynikającym wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Nowe trendy w Prawie zamówień publicznych odnoszące się trybów negocjacyjnych – rekomendacje audytora specjalizującego się w Pzp.
 2. Przygotowanie trybów negocjacyjnych.
 3. Techniczne i organizacyjne aspekty trybów negocjacyjnych.
 4. Kwestionariusz samooceny przygotowania trybów negocjacyjnych – praktyczne narzędzie audytorskie.
 5. Tryby negocjacyjne w procedurze tzw. krajowej.
 6. Tryby negocjacyjne w procedurze tzw. unijnej.
 7. Negocjacje w zamówieniach nieobjętych reżimem Pzp – rekomendacje.
 8. Analiza wyników kontroli.
 9. Case study.
 10. Analiza wybranych przesłanek wyboru trybów negocjacyjnych: negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny; negocjacji bez ogłoszenia; tryb z wolnej ręki.
 11. Analiza wyników kontroli.
 12. Dobre praktyki – rekomendacje.
 13. Ćwiczenia.
 14. Enumeratywne podsumowanie treści – poprzez ćwiczenie podsumowywujące.
 15. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!