Szkolenie

Tworzenie planu finansowego

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione podstawowe zasady planowania finansowego oraz ukazane problemy praktyczne związane z planowaniem operacyjnym i finansowym. Uczestnicy nabędą umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego pro forma.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowych, menedżerowie, osoby odpowiedzialne za planowanie budżetu.

Program szkolenia

I. Struktura controllingu a planowanie finansowe

1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

II. Podstawowe uwarunkowania planowanie finansowego

1. Proces i etapy planowania.

2. Metody planowanie.

3. Rodzaje planów.

III. Całościowy plan przedsiębiorstwa

1. Plany operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?

2. Plany finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma).

3. Konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

IV. Case study, czyli sporządzenie modelowego planu finansowego wraz z analizą odchyleń

1. Sporządzenie budżetów operacyjnych:
a) na tym etapie case study ukazane zostanie sporządzenie szeregu cząstkowych budżetów operacyjnych na podstawie przyjętych założeń:
• budżet sprzedaży,
• budżet materiałów bezpośrednich,
• budżet kosztów wynagrodzeń bezpośrednich,
• budżet kosztów pośrednich produkcji,
• budżet kosztów sprzedaży,
• budżet kosztów ogólnego zarządu,
• budżet kosztów wytworzenia,
• budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

Wszystkie budżety są powiązane i wymagają uzgodnienia oraz dynamicznego powiązania w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z instrukcjami trenera.

2. Sporządzenie budżetów finansowych:
a) w tej części dochodzi do konsolidacji danych z budżetów operacyjnych i budżetu kapitału do poziomu budżetów finansowych tak, aby stworzyć całościowy plan finansowy przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia ukazane zostaną procedury konstrukcji:
• budżetu wpływów i wydatków (po wcześniejszym zestawieniu wpływów ze sprzedaży i wydatków operacyjnych, przy czym jest to ujęcie cash flow, ponieważ wpływy ≠ przychody i wydatki ≠ koszty).
b) następnie zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe pro forma:
• bilans pro forma,
• rachunek zysków i strat pro forma,
• rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Kontrola wykonania planu:
a) kontrola wykonania budżetów rozpocznie się od kontroli wykonania planu na podstawie podanych założeń dotyczących wielkości rzeczywistych,
b) w trakcie case study kalkuluje się rzeczywisty wynik finansowy na poziomie EBIT, a następnie porównuje się z wykonaniem. W tym celu trener wyjaśni zasady planowania elastycznego,
c) na zakończenie case study będzie sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 maja 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 26 marca 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 stycznia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!