Szkolenie

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu będziemy omawiać zagadnienia: tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia wg nowej ustawy, w tym m.in. tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, określanie kryteriów kwalifikacji, określanie kryteriów oceny ofert.

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. prowadzone są według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowania wartości zamówienia, sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.

Cel szkolenia:
omówienie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia,
przygotowanie uczestników do prowadzenia postepowań wg nowej ustawy PZP, w tym do realizacji zadań związanych z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
 • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
 • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
 • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

DZIEŃ I:

 1. Podstawowe pojęcia według słowniczka nowej ustawy Pzp:
  • systematyka nowej ustawy Pzp,
  • charakterystyka podstawowych pojęć nowej ustawy.
    
 2. Zamówienia wielorodzajowe:
  • analiza zamówień wielorodzajowych,
  • podział zamówienia na części.
    
 3. Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp:
  • opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane.
    
 4. Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp.
 5. Zamówienia wielorodzajowe - łączenie zamówień wielorodzajowych.
 6. Analiza potrzeb zamawiającego - nowy dokument i nowe obowiązki zamawiających.
 7. Charakterystyka procedur:
  • tryb podstawowy dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia a Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.    

DZIEŃ II:

 1. Kryteria kwalifikacji:
  • analiza kryteriów kwalifikacji,
  • podmiotowe środki dowodowe.
    
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - uprawnienia zamawiającego.
 3. Przesłanki wykluczeń według nowej ustawy:
  • przesłanki obligatoryjne,
  • przesłanki fakultatywne.
    
 4. Kryteria oceny ofert i cena 100%.
 5. Wadium.
 6. Termin zawiązania ofertą.
 7. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 8. Udostępnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 9. Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zasady udzielania odpowiedzi wg. nowej ustawy Pzp.    

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 czerwca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 czerwca 2021

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!