Szkolenie

Typowe błędy koordynacji budżetowania zadaniowego

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością
i sprawozdawczością budżetową w układzie zadaniowym w zakresie koordynacji wdrożenia budżetu zadaniowego, księgowania wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz zasad sporządzania sprawozdań:

z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Idea budżetowania zadaniowego.
2. Zasady budżetowe a formalno-prawne znaczenie budżetu zadaniowego w Polsce.
3. Definicja funkcji państwa, zadań w ramach danej funkcji, podzadań i działań, opis celów zadań, podstawa prawna zadania, mierniki wykonania i ich wartości docelowe, formularze budżetowe w materiałach i załącznikach zawartych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na rok 2012 a jego zmiany na rok 2013 oraz ich negatywny wpływ na ciągłość zasad budżetowych.
4. Dublowanie kompetencji wojewodów z ministerstwami i jednostkami samorządu terytorialnego, nieuzasadnione przenoszenia wydatków, zmiany mierników i zmiany numerów oraz nazw działań, nieuzasadnione dodawanie nowych działań w ciągu roku przez służby wojewody i ich wpływ na zarządzanie państwem.
5. Typowe nieprawidłowości związane z doborem miernika jako nośnika wydatków/kosztów (np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji) uniemożliwiające obliczenie jednostkowych wydatków/kosztów nośnika działania i w efekcie ocenę jego efektywności - pomylenie nośnika z miernikiem.
6. Wydatki a koszty budżetu zadaniowego - negatywne skutki pomieszania treści ekonomicznej wydatków z kosztami układu zadaniowego.
7. Unikanie wydatków/kosztów ramach funkcji 22 i związane z tym naruszenia zasad wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości.
8. Niepodanie jednolitej metody rozliczania wydatków/kosztów pośrednich zarówno na etapie planowania jak
i wykonywania budżetu.
9. Ujednolicenie księgowań budżetu zadaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) - konta pozabilansowe jako konta służące do ewidencji specjalnie wyodrębnionych określonych operacji.
10. Powiązanie kont pozabilansowych 980, 981, 982 i 992 z kontem 990, zakres funkcjonowania nowego konta pozabilansowego 990 "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" w roku 2012.
11. Niezbędne rozwinięcia konta 990 w odniesieniu do budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz planu państwowego funduszu celowego, w jednostce budżetowej wykonującej BP, BSE i plan PFC.
12. Rozliczanie wydatków bezpośrednich i pośrednich na funkcje, zadania, podzadania i działania państwa w roku 2012 - ustalenie klucza rozliczeniowego dla planu i dla wykonania oraz wyjaśnienie dlaczego warto stosować funkcję 22.
13. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie planu, jego zmian i wydatków oraz zobowiązań 2012 roku.
14. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
15. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie planu, jego zmian i wykonania oraz zobowiązań 2012 roku.
16. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
17. Analiza zgodności danych zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich sprawozdania RB-BZ1 ze sprawozdaniami: RB-28, RB-28PROGRAMY, RB-28PROGRAMY WPR, RB-28UE, RB-28UE WPR.
18. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań państwowego funduszu celowego sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-33,RB-40.
19. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań agencji wykonawczej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-35, RB-40.
20. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań instytucji gospodarki budżetowej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniem RB-40.
21. Nadchodzące zmiany w zasadach gospodarki budżetowej wynikające z Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - czy budżet zadaniowy ma przyszłość?

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania - Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od wielu lat prowadzi szkolenia. W latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 października 2012
.

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
350 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!