Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ubezpieczenia-spoleczne-i-zasilki-w-swietle-ostatnich-nowelizacji-zmian-w-2016-67415-id512

Informacje o szkoleniu

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZASIŁKI - W ŚWIETLE OSTATNICH NOWELIZACJI, ZMIAN W 2016


  ID szkolenia: 67415
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel 3*
  .
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, 18 godz. dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2016 roku.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów ds. kadr i płac oraz zainteresowanych problematyką ubezpieczeń społecznych.

Program szkolenia:

I. PRAWO PRACY W 2016 roku
a. Zmiany w prawie pracy – obecne i projektowane
i. Umowy terminowe
ii. Okresy wypowiedzenia
iii. Pozostałe zmiany
b. Czas pracy od 2016 roku
c. Urlopy wypoczynkowe od 2016 roku
d. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
e. Profilaktyczne badania lekarskie od 2016

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2016 roku
a. Obowiązek ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek
i. najnowsze interpretacje
ii. orzecznictwo sądowe w tym zakresie
iii. osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopach wychowawczych
iv. zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom zleceniobiorców
v. opieka nad dzieckiem – nowe tytuły do ubezpieczeń
vi. korekta dokumentów ubezpieczeniowych
III. E-zwolnienia. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
IV. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
a. Świadczenia chorobowe i wypadkowe
b. Wypłata świadczeń
c. Urlopy wychowawcze i rodzicielskie
d. Okresy zasiłków
e. Dowody stanowiące podstawę przyznania zasiłków z ubezpieczenia społecznego
V. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno – rentowego – zmiany od 1 maja 2015r.
VI. Warsztaty praktyczne

Informacje o prelegentach:

doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Wydarzenia towarzyszące:

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PRACY W BIURZE ZARZĄDU

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1860 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZASIŁKI - W ŚWIETLE OSTATNICH NOWELIZACJI, ZMIAN W 2016