Szkolenie: Ubezpieczenia Społeczne w 2013 roku - nowe regulacje prawne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ubezpieczenia-spoleczne-w-2013-roku---nowe-regulacje-prawne-47438-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na szkoleniu zostaną nowe regulacje prawne.
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali aktualną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.
• Osoby biorące udział w szkoleniu wiedziały m.in. jakie składki będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, jak funkcjonuje platforma ZUS PUE oraz jak sporządzać korekty.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, płac oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia:

1. Zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Aktualizacja danych w ZUS/NFZ
3. PESEL zastępuje NIP, jako identyfikator ubezpieczonego,
4. Sporządzanie korekt za okresy wsteczne,
5. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z nowelizacją przepisów od dnia 1 stycznia 2013 r.
6. Raport miesięczny/roczny dla osoby ubezpieczonej
7. Nowa forma usług elektronicznych Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
8. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
9. Przekroczenie wysokości górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
10. Składki na Fundusz Pracy,
11. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński,
12. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Informacje o prelegentach:

• Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z ZUS oddział Rzeszów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ubezpieczenia Społeczne w 2013 roku - nowe regulacje prawne