Szkolenie: Ubezpieczenia Społeczne – wybrane zagadnienia, nowe regulacje prawne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ubezpieczenia-spoleczne-wybrane-zagadnienia-nowe-regulacje-prawne-47327-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych
Korzyści dla uczestników:
• Zdobycie praktycznej wiedzy koniecznej do prawidłowego ustalania wymiaru składek
• Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie tematyki objętej szkoleniem
• Zapoznanie się zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Szkolenie skierowane jest do:

• Komórki finansowo – księgowe, kadrowo-płacowe

Program szkolenia:

1. Podstawa wymiaru składek
- ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla wybranych grup
ubezpieczeniowych, w tym dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.
- przychody zwolnione z podstawy wymiaru składek – omówienie rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- podstawa wymiaru składek za zleceniobiorców – wyłączenia z podstawy wymiaru składek
od dnia 01.08.2010r.
2. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – jak prawidłowo ustalać obowiązek ubezpieczeń:
- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących
działalność gospodarczą,
- osób na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych,
- osób wykonujących umowy cywilno – prawne,
3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady ustalania oraz zwolnienia z opłat składek,
4. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych:
- obowiązek opłacania składek,
- podstawa wymiaru i wysokość składek na FEP - przykłady
- zasady rozliczania i opłacania składek na FEP,
- zasady wypełniania i korygowania formularza zgłoszenia ZUS ZSWA,

5. Ubezpieczenie wypadkowe – zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w tym dla nowych podmiotów.
- omówienie sankcji dla płatników składek w przypadku błędnie ustalonej stopy procentowej składki,
ZUS IWA- przypomnienie zasad .
6. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych:
- zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
- zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą,
7. Subkonta w ZUS – ewidencja składek, dziedziczenie, wypłaty jednorazowe.
8. Omówienie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Informacje o prelegentach:

wieloletni praktyk, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych
w Polsce i UE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ubezpieczenia Społeczne – wybrane zagadnienia, nowe regulacje prawne