Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ubezpieczenia-spoleczne-zasady-sporzadzania-korygowania-i-przekazywania-do-zus-dokumentow-ubezpieczeniowych-51008-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych – zasad sporządzania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

Dokumenty ubezpieczeniowe
2. Dokumenty zgłoszeniowe
3. Terminy składania dokumentów ubezpieczeniowych zgłoszeniowych
4. Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych
5. Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych
6. Dokumenty rozliczeniowe
7. Terminy składania dokumentów ubezpieczeniowych rozliczeniowych
8. Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych.
9. Interpretacja komunikatów zawartych w zawiadomieniu o błędach w dokumentach przekazanych do zus oraz o zastosowanej korekcie danych

Informacje o prelegentach:

– Ekspert z dziedziny ubezpieczeń społecznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ubezpieczenia społeczne-Zasady sporządzania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych