Uczelnie wyższe i instytuty badawcze a prawo zamówień publicznych - kompleksowe przeprowadzenie postępowania z uwzględnieniem specyfiki branży

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu nauczysz się bezbłędnie przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ekspert przedstawi nowe zmiany jakie obejmują tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Poznasz największe zmiany w zakresie zamówień z dziedziny nauki oraz główne zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych. Dowiesz się, jakie są nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI?

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp.

 1. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?

Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Możliwość przeprowadzenia kontroli uprzedniej dokumentów zamówienia na wniosek zamawiającego, w przypadku zamówień które obejmują aspekty związane z innowacyjnością lub których przedmiotem jest produkt innowacyjny.


PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza porównawcza obowiązków zamawiającego wg aktualnej i nowej ustawy PZP

Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej:

 1. Państwo jako wymagający klient.
 2. Efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze w praktyce (przykłady klauzul dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych).

Analiza potrzeb i wymagań

 1. Wymagana zawartość.
 2. Kiedy należy sporządzić APiW?
 3. Co powinna zawierać APiW przy zakupie aparatury do badań naukowych, komputerów, odczynników?

Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych:

 1. Jak skonstruować prawidłową klauzulę dotyczącą opcji w SWZ?

Szacowanie wartości zamówienia publicznego:

 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Modele szacowania wartości zamówień na usługi.
 3. A co z pracami remontowymi, sumować ich wartość czy nie?
 4. Szacowanie wartości zamówień w ramach projektów naukowych - razem, czy osobno?
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:

 1. Wymagane zapisy SWZ w trybie podstawowym z możliwością negocjowania - przykłady.
 2. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety.

Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - omówienie zmian.

 1. Wszczęcie postępowania.
 2. Kolejność zamieszczania ogłoszeń oraz zmian treści SWZ.
 3. Wyjaśnienia treści SWZ.
 4. Zasady wyznaczania terminów.
 5. Procedura odwrócona - na czym polega, przykładowe zapisy SWZ.

Uproszczenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu.

 1. W jakim terminie należy przesłać informację, jak i ile razy?

Nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń.

Poprawianie omyłek w ofertach w nowej ustawie Pzp - omówienie zmian.

Nowe podstawy odrzucenia oferty:

 1. oferta spóźniona
 2. oferta złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 3. oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego,
 4. brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 5. złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej

Nowa procedura badania rażąco niskiej ceny.

Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty.

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia.

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp).

Raport z realizacji zamówienia:

 1. Kiedy Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia.
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

Kto winien sporządzić raport z realizacji zamówienia?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!