Szkolenie: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA 2017R.)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/udzial-spoleczenstwa-i-stron-w-postepowaniu-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-po-najnowszych-zmianach-przepisow-nowelizacja-2017r-69202

Informacje o szkoleniu

 • UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA 2017R.)


  ID szkolenia: 69202
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Administracja publiczna Rolnictwo, środowisko
 • Adres szkolenia:

  Miejsce zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia
  Miejsce zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia
  Rzeszów
  woj. podkarpackie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie procedury i niezbędnej dokumentacji oraz zasad postępowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

przedstawiciele inwestorów, biur projektowych, firm doradczych, kancelarii prawnych i inni zainteresowani tematem

Program szkolenia:

1.Koncepcja postępowania z udziałem społecznym

• podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
• postępowania, w których udział społeczny jest wymagany
• Udział społeczeństwa w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest niezbędny?

2. Strony postępowania i uczestnicy na prawach strony

• Pojęcie strony i sposób określania stron – analiza przykładów z raportów ooś i orzecznictwa
• Organizacja społeczna i ekologiczna – czyli kto?
• Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
• Prawo składania wniosków dowodowych i prawo złożenia odwołania oraz skargi przez organizację ekologiczną
• Czy ekoharacze są legalne?

3. Niezbędna dokumentacja sprawy

• Akta sprawy a „niezbędna dokumentacja sprawy”
• Co obejmuje niezbędna dokumentacja sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? (warsztaty z przykładami)

4. Wyłączenie jawności dokumentów i danych w ramach niezbędnej dokumentacji sprawy

• Przesłanki odmowy udostępnienia informacji z art. 16 uuiś mogące mieć zastosowanie do niezbędnej dokumentacji sprawy
• Forma prawna wyłączenia jawności niezbędnej dokumentacji sprawy
• Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wyłączenie jawności danych (osoby trzecie, przedsiębiorcy, inne organy administracji)
• Odmowa udostępnienia informacji i stanowiących niezbędną dokumentację sprawy
• środki odwoławcze i środki zaskarżenia w przysługujące w przypadku odmowy udostępnienia informacji

5. Podanie do publicznej wiadomości

• Podanie do publicznej wiadomości w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (warsztaty z przykładami)
• „Przedwczesne” podanie do publicznej wiadomości i jego skutki (analiza orzecznictwa)
• Ponowne podanie do publicznej wiadomości

6. Uwagi i wnioski

• „uwagi i wnioski” a „skargi i wnioski”
• sposób składania uwag i wniosków (warsztaty z przykładami)
• rozpatrzenie uwag i wniosków

7. Rozprawa administracyjna w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• kiedy przeprowadzić rozprawę?
• zawiadamianie stron, uczestników i społeczeństwa
• protokół z rozprawy
• Treść protokołu a „uwagi i wnioski”

8. Obwieszczenie publiczne i jego skutki dla stron i uczestników postępowania – analiza judykatów i stanowisk GDOŚ

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 - zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA 2017R.)