Szkolenie: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA WCHODZĄCA W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2017 R.)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/udzial-spoleczenstwa-i-stron-w-postepowaniu-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-po-najnowszych-zmianach-przepisow-nowelizacja-wchodzaca-w-zycie-1-stycznia-2017-r-68373

Informacje o szkoleniu

 • UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA WCHODZĄCA W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2017 R.)


  ID szkolenia: 68373
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  ul Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 5.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie procedury i niezbędnej dokumentacji oraz zasad postępowania.

Szkolenie skierowane jest do:

przedstawiciele inwestorów, biur projektowych, firm doradczych, kancelarii prawnych i inni zainteresowani tematem

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Koncepcja postępowania z udziałem społecznym

• podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
• postępowania, w których udział społeczny jest wymagany
• Udział społeczeństwa w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest niezbędny?

2. Strony postępowania i uczestnicy na prawach strony

• Pojęcie strony i sposób określania stron – analiza przykładów z raportów ooś i orzecznictwa
• Organizacja społeczna i ekologiczna – czyli kto?
• Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
• Prawo składania wniosków dowodowych i prawo złożenia odwołania oraz skargi przez organizację ekologiczną
• Czy ekoharacze są legalne?

3. Niezbędna dokumentacja sprawy

• Akta sprawy a „niezbędna dokumentacja sprawy”
• Co obejmuje niezbędna dokumentacja sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? (warsztaty z przykładami)

4. Wyłączenie jawności dokumentów i danych w ramach niezbędnej dokumentacji sprawy

• Przesłanki odmowy udostępnienia informacji z art. 16 uuiś mogące mieć zastosowanie do niezbędnej dokumentacji sprawy
• Forma prawna wyłączenia jawności niezbędnej dokumentacji sprawy
• Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wyłączenie jawności danych (osoby trzecie, przedsiębiorcy, inne organy administracji)
• Odmowa udostępnienia informacji i stanowiących niezbędną dokumentację sprawy
• środki odwoławcze i środki zaskarżenia w przysługujące w przypadku odmowy udostępnienia informacji

5. Podanie do publicznej wiadomości

• Podanie do publicznej wiadomości w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (warsztaty z przykładami)
• „Przedwczesne” podanie do publicznej wiadomości i jego skutki (analiza orzecznictwa)
• Ponowne podanie do publicznej wiadomości

6. Uwagi i wnioski

• „uwagi i wnioski” a „skargi i wnioski”
• sposób składania uwag i wniosków (warsztaty z przykładami)
• rozpatrzenie uwag i wniosków

7. Rozprawa administracyjna w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• kiedy przeprowadzić rozprawę?
• zawiadamianie stron, uczestników i społeczeństwa
• protokół z rozprawy
• Treść protokołu a „uwagi i wnioski”

8. Obwieszczenie publiczne i jego skutki dla stron i uczestników postępowania – analiza judykatów i stanowisk GDOŚ

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

dr hab. Anna Haładyj
doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.
Miejsce szkolenia / Hotel

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 520 zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA WCHODZĄCA W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2017 R.)