Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń, wymagań Programu Polski Ład i ustawy o elektromobliności

O szkoleniu

Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe?

Tego wszystkiego dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 22 punktach omówi tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy!

Ekspert omówimy także nowe rozporządzenia wykonawcze. Zapraszamy!

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.
Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych
 • osoby, które dokonują zamówień publicznych
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

 1. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane.
 2. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 3. Przedmiotowe środki dowodowe.
 4. Szacowanie wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane.
 5. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 6. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 7. Zasady podziału zamówień.
 8. Wymagania do opisu przedmiotu zamówienia wynikające z ustawy o elektromobilności.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.
 10. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe.
 11. Przetarg nieograniczony.
 12. Tryb podstawowy.
 13. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne.
 14. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności.
 15. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane - etap przetargu, etap realizacji umowy.
 16. Podmiotowe środki dowodowe.
 17. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane.
 18. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy.
 19. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp.
 20. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia.
 21. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 22. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.
 23. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 24. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać.
 25. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu.
 26. Pytani i odpowiedzi.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

EWA WIKTOROWSKA

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 26-27 maj 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!