Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem przepisów Pzp, prawa budowlanego i waloryzacji kontraktów

O szkoleniu

Jak zgodnie z prawem udzielać zamówień na usługi i roboty budowlane?

Jakie przepisy i rozporządzenia wykonawcze obowiązują zamawiających i wykonawców?

Jak przygotować analizę potrzeb i wymagań i warunki udziału w postępowaniu?

Co musisz wiedzieć o waloryzacji konraktów, również tych, w których nie było klauzul waloryzacyjnych lub okazały się niewystarczające? Ekspert omówi to zagadnienie na podstawie opinii UZP oraz rekomendacji Prokuratorii Generalnej.

Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych
 • osoby, które dokonują zamówień publicznych
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

Podstawowe informacje nt. prowadzenia procesu budowlanego, uczestnicy tego procesu.

Zamawiający jako inwestor.

Wymagania pzp w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane.

 • Zamówienie na prace projektowe;
 • Zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
 • Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 • Dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
 • Program funkcjonalno- użytkowy.

Rozwiązania równoważne, sposób badania.

Przedmiotowe środki dowodowe.

Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane.

 • Kosztorys inwestorski;
 • Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych.

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Zasady podziału zamówień.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.

Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe.

Przetarg nieograniczony.

Tryb podstawowy.

Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne.

Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności.

Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy.

Podmiotowe środki dowodowe.

Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane.

Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy.

Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp.

Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia.

Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.

Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.

Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Waloryzacja kontraktów, w których nie było klauzul waloryzacyjnych lub okazały się niewystarczające, opinia Prezesa UZP, rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP.

Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać.

Ocena korzystności art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego Ładu.

Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

EWA WIKTOROWSKA

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Szkolenie online
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!