Szkolenie

Udzielanie zamówień publicznych na przedmioty wysokiej jakości po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... aż 92 % postępowań w Polsce prowadzonych jest z zastosowaniem jedynego kryterium najniższej ceny?

Cel szkolenia
Nabycie umiejętności opisywania pozacenowych kryteriów oceny oraz tworzenia wymagań dotyczących efektywności i rzetelności wykonawcy.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcami szkolenia są Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień.

Program szkolenia

WYBÓR TOWARU WYSOKIEJ JAKOŚCI JAKO CEL POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
Co to jest „jakość”
„Jakość” w prawie zamówień publicznych oraz przepisach o finansach publicznych


WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA TOWAR WYSOKIEJ JAKOŚCI

Prawidłowa organizacja systemu zamówień publicznych na szczeblu Zamawiającego – obowiązki pracowników i efektywna współpraca. Model HPI
Przedmiot zamówienia jako zwierciadło potrzeb Zamawiającego

Określenie celu zakupu
Potrzeby obiektywne i subiektywne
Przenoszenie potrzeb zamawiającego na język ustawy Pzp
Wsparcie na etapie opisu przedmiotu zamówienia – dialog techniczny, biegły, tryby negocjacyjne
Umowne warunki wykonania przedmiotu zamówienia – zobowiązania i sankcje
Analiza dotychczasowych problemów związanych z danym zamówieniem – schemat rozwiązywania problemów w zp

Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu zamówienia

Cykl życia produktu

Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością

Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących rzetelności i efektywności wykonawcy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków uniemożliwiający omijanie warunków przez wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy pzp) lub wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Eliminowanie przypadków ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena jako
Czyn nieuczciwej konkurencji
Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ

WARUNKI UZYSKANIA PRZEDMIOTU WYSOKIEJ JAKOŚCI

Prawidłowy nadzór nad realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgubne skutki przyzwolenia na nierzetelność
Elastyczność umożliwiająca wprowadzanie korzystnych zmian do treści umowy

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 listopada 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 20 - 21 listopada 2014
Poznań

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 20 - 21 listopada 2014
Novotel Katowice Centrum

Katowice

al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 18 - 19 listopada 2014
Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Podwale Grodzkie 18 - 19 listopada 2014
Gdańsk

Podwale Grodzkie

9

woj. pomorskie

Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!