Udzielanie zamówień publicznych w instytucjach badawczych i uczelniach. Najnowsze orzecznictwo i sprawdzone rozwiązania.

O szkoleniu

Potrzebujesz fachowej wiedzy i wsparcia eksperta w udzielaniu zamówień publicznych w Twojej branży? Świetnie się składa, ponieważ na tym szkoleniu zdobędziesz najaktualniejszą wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami w odniesieniu do najnowszego orzecznictwa oraz najważniejszych zmian w 2023 roku. Program został tak przygotowany, abyś miał poczucie, że po szkoleniu będziesz czuł się pewniej w swoich codziennych obowiązkach.

W programie szkolenia, ekspert będzie chciał poruszyć  min. takie aspekty jak:

 • najciekawsze sprawy orzecznicze z udziałem uczelni i instytutów
 • na czym polega usunięcie czynności z obrotu prawnego?
 • udzielanie zamówień z wolnej ręki z uwagi na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę
 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 • udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • prawo opcji w orzecznictwie
 • wznowienia zamówienia

Podsumowując, ten kurs jest dla Ciebie, jeśli potrzebujesz konkretnej i wysokojakościowej wiedzy!

Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia

 • Pracownicy uczelni wyższych, PAN,
 • instytutów badawczych pracujący w Wydziałach Zamówień Publicznych
 • oraz Wydziałach Merytorycznych uczestniczących w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

NAJCIEKAWSZE SPRAWY ORZECZNICZE Z UDZIAŁEM UCZELNI I INSTYTUTÓW

 • Zamówienia na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy
 1. Kiedy system nie spełnia wymaganych funkcjonalności?
 2. Czym skutkuje przekroczenie czasu na prezentację systemu
 3. OPZ wskazujący na konkretnego producenta komputerów
 • Na czym polega usunięcie czynności z obrotu prawnego?
 • Wybrane aspekty rażąco niskiej ceny
 1. Czy Zamawiający może żądać wyjaśnień w sprawie kalkulacji ceny tych części zamówienia, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem podwykonawców?
 2. Czy załączniki do wyjaśnień rażąco niskiej ceny muszą być podpisane?
 3. Kiedy należy wraz z wyjaśnieniami składać dowody, a kiedy wyjaśnienia są ogólnikowe?
 • Wybrane aspekty warunków udziału w postępowaniu
 1. Czy można doprecyzować warunek udziału po terminie składania ofert?
 2. Kiedy warunek udziału dotyczący doświadczenia w tłumaczeniu tekstu jest proporcjonalny?
 3. Uzupełnienie, a wyjaśnianie dokumentów - różnice
 • Wybrane aspekty kryteriów oceny ofert
 1. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie jako kryterium oceny ofert
 2. Czy można uzupełnić dokumenty, które służą ocenie ofert?
 3. Pomyłka w opisie kryteriów oceny - czy może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Udzielanie zamówień z wolnej ręki z uwagi na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę - na co zwrócić uwagę? Czy producent może sam potwierdzać, że jest jedynym wykonawcą zamówienia?
 • Udzielanie zamówień z wolnej ręki w kontekście dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej
 • Zakup sprzętu komputerowego z 0% stawką VAT
 1. Jak postępować w sytuacji otrzymania ofert z różną stawką podatku VAT?
 2. Czy 0% stawkę VAT można stosować do zakupu oprogramowania, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę zestawów komputerowych?
 3. Przykładowe zapisy SWZ w sytuacji gdy zamawiający planuje skorzystać ze stawki preferencyjnej VAT.

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI?

 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 1. Pojęcie prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 • Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
 • Udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (czy należy stosować przepisy Pzp do udzielania zamówień z dziedziny nauki pow. progów UE?)

CO UCZELNIA LUB INSTYTUT MOŻE ZROBIĆ Z OPCJĄ LUB WZNOWIENIEM?

 • Prawo opcji w orzecznictwie - co musisz wiedzieć?
 1. Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 2. Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 3. W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 4. Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 5. Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 6. Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 • Wznowienia zamówienia - czy warto stosować?
 1. Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 2. W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia - najczęstsze błędy
 • Kiedy warto skorzystać z mediacji oraz postępowania koncyliacyjnego w przypadku wystąpienia sporu podczas realizacji umowy?
 •  Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe
 • Wymagane klauzule waloryzacyjne materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
  1. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
  2. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
  3. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów
  4. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!