Udzielanie zamówień sektorowych. Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych w praktyce branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komu

O szkoleniu

Cele szkolenia:
• zapoznanie z praktyką stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych prawie rok po jej obowiązywaniu, wskazanie na najczęstsze błędy celem ich uniknięcia
• wypełnianie przez zamawiających obowiązków zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania,
• pozyskanie wiedzy czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp, jak powinni składać oferty, aby nie były odrzucane, jak długo są nimi związani,
• na co zwrócić uwagę przy tworzeniu lub analizie postanowień umowy o zamówienie publiczne, aby zapewniały realizację wymogów ustawowych i nie naruszały uprawnień wykonawców
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych, pracowników związanych z branżą zamówień publicznych. 

Program szkolenia

I. Szacowanie wartości zamówień sektorowych.
1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw.
2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług.
3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego.
4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych.
5. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia.
6. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
II. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
1. Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:
a) Co to są podmiotowe środki dowodowe?
b) Szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych dotyczące podmiotowych środków dowodowych.
c) Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych.
d) Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy. kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania.
e) Nowe podstawy wykluczenia.
2. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
a) Zasady kształtowania proporcjonalnych warunków udziału w postępowaniu.
b) Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja).
c) Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich.
d) Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
e) Jak poprawnie uzupełnić pełnomocnictwo?
3. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji.
a) Co to są kryteria selekcji?
b) Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców.
c) Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego.
1. Pieniądz – szczególne wymagania dotyczące wnoszenia wadium w tej formie.
2. Gwarancja lub poręczenie – prawidłowa treść, ważność, forma.
3. Nowe zasady zwrotu wadium.
4. Przesłanki utraty wadium.
IV. Zasady dokonywania zmian umów w sprawie zamówień sektorowych.
1. Co to są zmiany istotne?
2. Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia.
3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane.
4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia.
5. Zmiany niskowartościowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Aneta Badurek

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 573 999 468

crf@crf.pl

Czas trwania

9.00-14.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk. Autor licznych publikacji oraz autorskich programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych.

 Szczególowe informacje o prowadzącym uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 573 999 468

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!