Szkolenie

Ulga B+R i ulga IP Box

O szkoleniu

Niniejsze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z preferencjami podatkowymi w zakresie zasad stosowania ulgi podatkowej na B+R oraz ulgi IP Box na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Za pomocą ulgi badawczo-rozwojowej istnieje możliwość dwukrotnego odliczenia wybranych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc co za tym idzie – zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Natomiast wdrożenie ulgi IP Box pozwala na obniżenie podatku dochodowego do poziomu 5% przy spełnieniu określonych kryteriów. W konsekwencji, umożliwia to właścicielom firm na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Szereg jednostek gospodarczych prowadzi na co dzień prace o charakterze innowacyjnym, w rozumieniu ustawowym, nie zdając sobie z tego sprawy i nie mając świadomości jakie oszczędności podatkowe się za tym kryją.

Szkolenie w przystępny sposób zaprezentuje informacje m.in. kto będzie uprawniony do skorzystania z ww. ulg, jakie gałęzie będą mogły skorzystać z preferencji oraz na jakich warunkach, opierając się przy tym na praktycznych przykładach i omówieniu wybranych interpretacji indywidualnych w tym zakresie.
Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcami szkolenia są nie tylko duże i wysokorozwinięte podmioty, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż katalog podmiotów dla których regulacje te mogą mieć zastosowanie jest stosunkowo szeroki. Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty lub usługi bądź ulepszających już istniejące - o ile występuje związek z kosztami kwalifikowalnymi.

 

Program szkolenia

Ulga Badawczo-Rozwojowa (ulga B+R)

 • Definicja prac B+R na gruncie prawa podatkowego
  • Systematyczne prowadzenie prac B+R
  • Zwiększanie zasobów wiedzy
 • Od kiedy obowiązuje ulga B+R?
 • Podstawa prawna stosowania ulgi B+R
 • Kto może skorzystać z ulgi B+R?
  • Mikro, małe i średnie firmy
  • Duże firmy
  • Centra badawczo-rozwojowe
 • Katalog kosztów kwalifikowalnych w uldze B+R
  • Wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika
  • Materiały, surowce, sprzęt specjalistyczny i narzędzia
  • Opinie, ekspertyzy, usługi doradcze oraz wyniki badań naukowych
  • Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • Koszty współpracy z jednostkami naukowymi
 • Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R
  • Wyodrębnienie wydatków na działalność B+R
  • Dziennik prac B+R
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ewidencja księgowa amortyzacji i środków trwałych, aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i surowców
 • Objaśnienia dotyczące dokonywania odliczeń w uldze B+R
 • Ulga B+R w zeznaniu rocznym
  • Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR i PIT/BR
  • Odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
  • Odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty
  • Ograniczenia w zakresie odliczeń
  • Możliwe błędy przy dokonywaniu odliczeń
 • Przykłady zastosowania ulgi B+R w praktyce
 • Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
 • Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, a możliwość skorzystania z ulgi B+R

IP Box (Intellectual Property Box lub Innovation Box)

 • Ulga IP Box – istota i geneza
 • Podmioty uprawnione
 • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
 • Kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej
  • Dotyczący opłat lub należności z umowy licencji
  • Dotyczący sprzedaży kwalifikowanego prawa własności
  • W zakresie prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktów lub usług
  • W odniesieniu do odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa
 • Wskaźnik nexus oraz sposób jego kalkulacji
 • Warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych
 • Obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne
 • Ulga IP Box, a ulga B+R
 • Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi IP Box
 • Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – przegląd wybranych interpretacji podatkowych.

Czas trwania

9:00-14:00

Prelegenci

Cytat

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, aplikant adwokacki. Starszy Manger w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa Podatkowego w tym działem cen transferowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor artykułów o tematyce prawno podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych. Prelegent na licznych szkolenia RB Akademia. Posiada wykształcenie z zakresu prawa podatkowego.

Gdzie i kiedy

Online 7 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!