Umiejętne czytanie sprawozdań finansowych

O szkoleniu

Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • analitycy, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • właściciele jednostek odpowiedzialnych za podpis lub weryfikację sprawozdań finansowych

Program szkolenia

 1. Układ sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy o rachunkowości
 • Cel sporządzania sprawozdania finansowego
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych( od jakich podmiotów możemy oczekiwać sprawozdań finansowych, a jakie prowadzą tylko dokumentację podatkową np. Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów)
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych- weryfikacja przestrzegania regulacji prawnych
 • Obowiązkowe elementy sprawozdań finansowych
 • Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego, a dodatkowe elementy sprawozdania finansowego
 • Kryteria stosowania uproszczeń sprawozdawczych przewidzianych dla jednostek mikro i małych
 • Budowa sprawozdania finansowego stosowanego przez jednostkę mikro i małą
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania, udostępniania sprawozdań finansowych
 • Kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową, identyfikacja kierownika jednostki w poszczególnych podmiotach
 • Omówienie formatu sprawozdań finansowych i możliwości ich przeglądania na stronie KRS
 1. Rachunek zysków i strat
 • Budowa rachunku zysków i strat
 • Różnice pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym
 • Analiza segmentów wyniku finansowego- działalność operacyjna, działalność pozostała, działalność finansowa
 • Analiza przychodów i kosztów w poszczególnych segmentach
 • Ustalenie kryteriów do analizy informacji płynących z rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnika rentowności zysku
 1. Informacja dodatkowa
 • Zakres danych ujawnianych w informacji dodatkowej
 • Jak czytać informację dodatkową i jak analizować informacje z niej płynące w relacji do bilansu, rachunku zysków i strat
 • Jak zweryfikować istotne ryzyko zagrożenia kontynuacji działania na podstawie czytania not objaśniających
 1. Bilans
 • Budowa bilansu
 • Omówienie poszczególnych pozycji aktywów trwałych i obrotowych- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Omówienie poszczególnych kapitałów i zobowiązań/rezerw- ich zakresu i waloru informacyjnego
 • Jakich informacji dostarcza nam bilans
 • Ustalenie prawidłowości danych płynących z bilansu
 1. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Budowa rachunku przepływów pieniężnych
 • Omówienie modelu czytania danych na poszczególnych segmentach przepływów pieniężnych
 • Weryfikacja płynności
 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Budowa zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Jakich informacji dostarcza analiza zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Wskazanie pozycji kluczowych do analizy
 1. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych
 2. Szybki przegląd sprawozdań finansowych
 • Złota zasada bilansowa
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Zarządzanie płynnością
 1. Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników finansowych
 2. Księgowość „kreatywna” a ryzyko w działalności gospodarczej
 3. Badanie wiarygodności przez biegłych rewidentów – obligatoryjne a fakultatywne
 4. Dokonanie kompleksowej analizy sprawozdania finansowego na przykładzie wybranej jednostki

Czas trwania

09:00-16:15

Prelegenci

Tomasz Zdziarski

CFO, MBA, członek ICV, konsultant, wykładowca akademicki. Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich - młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska kontrolera finansowego i kontrolera biznesowego, aż po stanowiska managerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”.

Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
790
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
630
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!