Umiejętne zarządzanie zespołem - poziom średnio-zaawansowany.

O szkoleniu

CELE PROGRAMU:
Celem zajęć jest określenie własnych predyspozycji w pracy zespołowej, wzmocnienie autorytetu kierowniczego. Uczestnicy poznają narzędzia, które pozwolą im skutecznie inspirować i rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.

Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami, jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Słuchacze kursu otrzymują gotowe zestawy bazowych materiałów szkoleniowych.


FORMA ZAJĘĆ:

Szkolenie zamknięte ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas krótkiego wykładu wprowadzającego, ćwiczeń praktycznych, testów oraz dyskusji. Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Wzmocnienie autorytetu
2. Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole
3. Nabycie umiejętności motywowania pracowników
4. Nabycie umiejętności delegowania zadań
5. Nabycie umiejętności egzekwowania wykonywanych poleceń
Kto powinien wziąć udział?
Celem szkolenia jest określenie predyspozycji w pracy zespołowej, wzmocnienie autorytetu kierowniczego. Uczestnicy poznają narzędzia, które pozwolą im skutecznie inspirować i rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.

Program szkolenia

1. Budowanie efektywnego zespołu
* Pojęcie zarządzania, funkcje zarządzania, istota pracy kierowniczej
* Zarządzanie czasem, organizowanie pracy własnej i zespołu
* Ustalenie celów i zadań, planowanie, budowanie planu i harmonogramu
* Delegowanie, zasady skutecznej delegacji
* Składniki systemu organizacji i zarządzania

2. Kierowanie zespołem pracowników - metody wywierania wpływu
* Umiejętności, zadania i role kierownicze
* Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w zespole
* Rozwiązywanie konfliktów
* Wywieranie wpływu i kierowanie grupą
* Umiejętność oceny procesów zachodzących w grupie
* Komunikowanie się w sytuacjach trudnych
* Przywództwo a zarządzanie

3. Motywowanie, dyscyplinowanie i ocena pracowników
* Efektywność systemu motywacyjnego
* Motywujące zachowanie się kierownika
* Trudne rozmowy - jak rozmawiać aby zmienić i motywować?
* Ocena pracowników, ocena formalna i nieformalna
* Modyfikacja niepożądanych zachowań i dyscyplinowanie

Czas trwania

16 godzin (2 dni)

Prelegenci

Dominik Zajk
Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl


Sylwia Majewska
Trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych. Prowadzi szkolenia dla menedżerów, kadry kierowniczej i pracowników działów handlowych, administracyjnych firm w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, psychologii obsługi klienta, kreowania wizerunku biznesowego i politycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów umiejętności handlowych, w zagadnieniach komunikacji niewerbalnej i interpersonalnej, profesjonalnej obsłudze klienta, etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, kreowania wizerunku oraz treningu medialnego.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytet Wrocławski Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego. Absolwentka Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie protokołu dyplomatycznego. Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w amerykańskiej firmie American Real Esteta, Agencji reklamowej ART-FLASH i w firmie szkoleniowej PERSONALITY TRAINING STUDIO w Warszawie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Promocja ! Przy zgłoszeniu do 01.02.2012r. - 1200 zł z VAT
1 340
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, catering
Zapisz się

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!