Szkolenie: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowa-o-roboty-budowlane-68368

Informacje o szkoleniu

 • UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE


  ID szkolenia: 68368
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Duet*** Wrocław
  ul. Św. Mikołaja 47-48
  50-127 Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 3.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówienie zasad bezpiecznego zawierania umów o roboty budowlane.

Szkolenie skierowane jest do:

-kierownicy budów, kontraktów
-przedstawiciele firm budowlanych
-pracownicy firm deweloperskich
-pracownicy odpowiedzialni za inwestycje
-wszyscy zainteresowani tematem

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.)
2. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców – jak ograniczyć ryzyko inwestora
3. Nowe regulacje w zakresie ochrony podwykonawców w sferze zamówień publicznych na roboty budowlane
4. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
5. Informowanie o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót
6. Odpowiednie stosowanie przepisów innych części Kodeksu cywilnego do umów o roboty budowlane, swoboda kontraktowa stron umowy
7. Umowy o roboty budowlane w sferze zamówień publicznych
8. Możliwości zmiany postanowień umowy o roboty budowlane zawartej zgodnie z Prawem zamówień publicznych
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane
10. Zaliczki w umowach o roboty budowlane
11. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o roboty budowlane wg prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych
12. Płatności w procesie budowlanym – rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane, wady i zalety ryczałtu, wynagrodzenia ryczałtowo –ilościowego i powykonawczego
13. Waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane
14. Termin wykonania umowy o roboty budowlane i możliwości jego aneksowania
15. Osoby uczestniczące w procesie budowlanym – ich podstawowe prawa i obowiązki
16. Zastępstwo inwestycyjne
17. Inspektor nadzoru inwestorskiego i jego umocowanie prawne
18. Dziennik budowy jako ważny dokument dowodowy w przypadku powstania sporów rozstrzyganych na drodze sądowej
19. Rękojmia i gwarancja w umowach o roboty budowlane

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Jerzy Dylewski
w Sądzie Najwyższym- główny specjalista od spraw zamówień publicznych, rzeczoznawca PZiTB, posiada uprawnienia budowlane,

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE