Szkolenie

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Na szkoleniu uczestnicy:
• zdobędą wiedze niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
• poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
• poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce a także sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Dzień I:

1. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne). Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

2. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne:
a. określenie stron i ich oświadczenia,
b. określenie przedmiotu,
c. ustalenie obowiązków i uprawnień stron umowy,
d. określanie wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
e. doprecyzowanie zasad odbiorów.

4. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy – jak zabezpieczyć się w umowie o roboty budowlane.

5. Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

Dzień II:

1. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane (kaucja, gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, zastrzeżenie kar umownych – kontrowersyjne zapisy umowne).

2. Postanowienia regulujące obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane

3. Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady. Umowne modyfikacje odpowiedzialności.

4. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przed zakończeniem inwestycji. Rozliczenia stron.

5. Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane. Uprawnienia stron.

6. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

Czas trwania

14-15.09.2015, poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 -16.00 i 9.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz w prawie ochrony środowiska.

Od kilku lat prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do przedsiębiorców, instytucji oraz pracowników administracji publicznej. Autorka i współautorka licznych publikacji prawnych. Członek Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2012
J.G. Training

02-548 Warszawa

Olesińska 21

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_budowlane_1504urb

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!