Szkolenie

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

O szkoleniu

Na szkoleniu będziemy omawiać: rodzaje umów o roboty budowlane, przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy, wynagrodzenie i zasady rozliczeń, odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy, odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców, zabezpieczenia w umowie, ubezpieczenie, odpowiedzialność stron, w tym kary umowne, odstąpienie, zasady dochodzenia roszczeń.

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
 • poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce, a także sformułowania zapisów umownych korzystne dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców, wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko prawne dla drugiej strony,
 • poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy, przedstawiciele podwykonawców, osoby zaangażowane w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane.

Program szkolenia

Dzień I:

 1. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne). Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.
 2. Ogólne warunki umowne. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Odpowiedzialność wykonawcy za dokumentację projektową i teren budowy.
 4. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne:
  • określenie stron i ich oświadczenia,
  • określenie przedmiotu,
  • ustalenie obowiązków i uprawnień stron umowy,
  • określanie wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • doprecyzowanie zasad odbiorów.
    
 5. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy – jak zabezpieczyć się w umowie o roboty budowlane. Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców.
 6. Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Zastrzeżenie kar umownych – kontrowersyjne zapisy umowne.

Dzień II:

 1. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane (kaucja, gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, inne).
 2. Ubezpieczenie przedmiotu umowy o roboty budowlane.
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady. Umowne modyfikacje odpowiedzialności.
 4. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przed zakończeniem inwestycji. Rozliczenia stron.
 5. Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane. Uprawnienia stron.
 6. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego, transakcji nieruchomościowych i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy).

Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz w sporach sądowych i pozasądowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Gdzie i kiedy

Online 8 - 9 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26 - 27 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!