Szkolenie: UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Z 22 CZERWCA 2016 ROKU – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego-po-nowelizacji-ustawy-pzp-z-22-czerwca-2016-roku-zagadnienia-praktyczne-68423

Informacje o szkoleniu

 • UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Z 22 CZERWCA 2016 ROKU – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE


  ID szkolenia: 68423
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel ***
  ul. Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest praktyczne przekazanie praktycznej wiedzy związanej z problematyką umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy PZP. Prowadzący szkolenie, autor licznych artykułów poświęconych tematyce szkolenia, nie uchyla się od analizy kontrowersyjnych problemów praktyki i przedstawia optymalne rozwiązania dla stron umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wartością szkolenia jest analiza błędów występujących w praktyce i przedstawienie wzorcowych klauzul zmiany umowy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do zamawiających i wykonawców.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za konstruowanie umów w sprawach zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich realizacją, w szczególności w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, a także osoby odpowiedzialne za ograniczenie ryzyka zamawiającego lub wykonawców.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ogólna charakterystyka umowy sprawie zamówienia publicznego

Specyfika umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Zakres odesłania do kodeksu cywilnego;
• odpłatność umowy (barter, umowa wzajemna a umowa odpłatna);
• typologia umów cywilnoprawnych a rodzaje zamówień publicznych – wzajemne powiązania i błędy praktyki;
• Czy można zawrzeć umową ze wsteczną mocą obowiązywania?

2. Zmiany podmiotowe w umowie w sprawie zamówienia publicznego

1) Przesłanki dopuszczalności zastąpienia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4) PZP
• czy można zmienić wykonawcę w zakresie całego zamówienia?
• Czy można zlecić wykonanie zastępcze na kwotę powyżej 30 000 euro?
• Jak weryfikować zdolność do wykonania kontraktu w stosunku do „zastępczego” wykonawcy?

2) Dopuszczalność przystąpienia innego wykonawcy na etapie realizacji umowy
• Czy dopuszczalna jest zmiana konsorcjanta po zawarciu umowy?
• Czy wykonawca może zbyć przedsiębiorstwo w trakcie realizacji zamówienia?

3) Zmiana podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia
• zmiana podwykonawcy, podmiotów udostępniające zasoby, pracowników wykonawcy
• klauzule kontroli zmiany przez zamawiającego – problemy praktyki i nadużycia

3. Zarządzenia ryzykiem zmiany umowy w ujęciu przedmiotowym

1). Następcza zmiany treści umowy a modyfikacje treści zobowiązania - rodzaje klauzul adaptacyjnych w obrocie gospodarczym

2). Granice dopuszczalnej modyfikacji przedmiotu zamówienia publicznego
• Czy można zredukować przedmiot zamówienia – problem tzw. robót zaniechanych?
• Kiedy można zawrzeć aneks na roboty, usługi dodatkowe, a kiedy należy udzielić odrębnego zamówienia „powtarzalnego”?
• Prawo opcji, czyli jak bezpiecznie zarządzać ryzkiem zmiany ilościowej?

3) Przesłanki modyfikacji postanowień umowy w świetle art. 144 PZP i dyrektywy klasycznej 2014/24/UE.
• Jak prawidłowo konstruować klauzule zmiany umowy - określenie zakresu, charakteru i warunków zmiany istotnych postanowień umowy w ogłoszeniu lub s.i.w.z.
• Czy dopuszczalna jest „zmiana” treści umowy przed jej zawarciem?
• Co oznacza, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy?
• Analiza pojęcia zmiany nieistotnej w orzecznictwie KIO, sądów powszechnych i ETS
• Jaka podstawa zmiany jest właściwa, gdy okoliczności faktycznie objęte są zakresem kilku podstaw zmiany umowy – problem zbiegu podstaw z art. 144 ust. 1 PZP?

4) Praktyczne przykłady zmiany treści umowy
• zmiana stawki podatku VAT,
• zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane (wynagrodzenie a roboty dodatkowe)
• roboty zamienne, materiały zamienne
• zmiana terminu wykonania
• analiza klauzul zmiany umowy funkcjonujących w praktyce obrotu

5) Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

4. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) odstąpienie / rozwiązanie umowy w świetle na podstawie art. 145 PZP i art. 145a PZP

2) dopuszczalność odstąpienia lub wypowiedzenia umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego po nowelizacji?

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Wpływ nowelizacji art. 150 PZP na konstruowanie treści gwarancji
2) „pułapki” we wzorach gwarancji występujących w praktyce obrotu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Michał Makowski
radca prawny specjalizujący się prawie zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i karnego, opublikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Doradcy Zamówienia Publiczne”, „Prokuratury i Prawo”, „Przeglądu Sądowego”, „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Sczegółowe informacje dostępne na: www.orylion.pl

Szkolenie, kurs: UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Z 22 CZERWCA 2016 ROKU – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE