Szkolenie

Umowy cywilnoprawne 2021

O szkoleniu

Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
• Umowa zlecenia – zasady stosowania i treść.
• Umowa o dzieło – zasady stosowanie i treść.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
• Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
• Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
• Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
• Zlecenie z emerytem/ rencistą.
• Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
• Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
• Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
• Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
• Kontrakt menedżerski.

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• Dzieło z własnym pracownikiem.
• Dzieło z pozostałymi osobami.

4. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS od 2018 roku:
• Rozróżnienie między płatnikiem składek a zgłaszającym do ubezpieczeń – konsekwencje zmian w przepisach.
• Kompetencje ZUS w zakresie ustalania płatnika składek przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia.
• Konsekwencje zmiany podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń na płatnika składek.

5. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń:
• Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia.
• Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.
• Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc?
• Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
– Limit podstawy składek.
– Świadczenia zwolnione ze składek.
• Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r.
•Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.
• Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019r.
• Ustalanie wysokości składki na PPK.

6. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń.
• Zaliczka na podatek dochodowy.
– Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
– Limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.

7. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
• Ustalanie prawa do świadczeń.
• Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.

8. Świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców.

9. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

11. ZFŚS a zleceniobiorcy.

Czas trwania

10:00 – 15:00

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 25 marca 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 22 marca 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 18 marca 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 lutego 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 23 lutego 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 22 lutego 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 lutego 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 15 lutego 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena
za osobę
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!