Umowy Cywilnoprawne

O szkoleniu

Szkolenia prawne, których tematem są umowy cywilnoprawne, pozwalają Uczestnikom warsztatów dogłębnie poznać reguły tworzenia umów cywilnoprawnych oraz udoskonalić umiejętności komponowania kontraktów i dostosowywania ich zapisów do potrzeb stron sporządzanej umowy. Nauka zasad formułowania umów odbywa się poprzez praktyczne szkolenie – prawo będziemy podczas warsztatu omawiać poprzez analizę przykładowych umów i ich szczegółowych zapisów. Otwarte szkolenia z prawa poświęcone umowom cywilnoprawnym pozwalają ponadto Kursantom zyskać większą pewność w pracy z umowami tego typu i eliminują element ryzyka i niepewności z ich pracy, a także przygotowują Uczestników zajęć do samodzielnej i profesjonalnej realizacji zadań związanych z tworzeniem, weryfikacją i analizą różnego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Prezentowany kurs pozwala pogłębić wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • eksplikacją przepisów i analizą formuł prawnych;
 • samodzielnością w tworzeniu ważnych kontraktów.
Kto powinien wziąć udział?
 • Przedsiębiorcy.
 • Osoby zajmujące się konstruowaniem umów cywilnoprawnych.
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo i przepisy dotyczące praw majątkowych twórców, dochodzenie roszczeń, kary umowne, odstąpienie od umowy, rozwiązywanie umów itp.

Moduł I. Wprowadzenie do tematyki kursu – podstawowe pojęcia

 • Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 • Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura.
 • Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane.
 • Umowy nazwane w Kodeksie Cywilnym – co reguluje Kodeks cywilny, a co pozostaje w gestii stron umowy?

Moduł II. Kluczowe zasady tworzenia umów cywilnoprawnych

 • Znaczenie zasady swobody umów.
 • Zabezpieczenie wykonania umowy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów.
 • „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach.
 • Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne? – omówienie przykładowych zapisów w umowach.
 • Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
 • Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie?

Moduł III. Forma umowy, jej aneksowanie i załączniki do umowy

 • Protokoły odbiorów jako element stosunku cywilnoprawnego w kontekście umów cywilnoprawnych.
 • Forma umowy.
 • Zasady aneksowania umów cywilnoprawnych.

Moduł IV. Błędy w umowach i sposoby zabezpieczania się przed nimi

 • Wadliwość umów i źródła wadliwości umów oraz ich skutki – najczęściej popełniane błędy przez strony umów, w tym m.in. niewłaściwa reprezentacja do podpisywania umowy.
 • Formułowanie umów – dobre praktyki.

Moduł V. Zakończenie umowy i ewentualne roszczenia związane z umową cywilnoprawną

 • Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy – zasadnicze różnice, kiedy stosujemy, w jakich okolicznościach, kto stosuje?
 • Terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń w umowach cywilnoprawnych.
 • Dochodzenie roszczeń na tle umowy cywilnoprawnej.

Zakończenie kursu. Podsumowanie zasad tworzenia umów i stosowania zabezpieczeń w ich zapisach, jakie daje aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia zdalne kończą się panelem pytań do eksperta prowadzącego kurs.

Czas trwania

09:00 - 15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r. oraz ponownie w 2022 r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - Jesteśm...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.

BUR, KFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa Widok 18/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!