Szkolenie

Umowy cywilnoprawne od 2016r. - zawieranie i rozliczanie

O szkoleniu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 300 04 34
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działu płac i kadr

Program szkolenia

Program szkolenia

Uregulowania prawne w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych
Stosunek pracy a umowa cywilnoprawna - różnice
Zapisy w umowach a kwalifikacja umów cywilnoprawnych:
Umowa zlecenia
zawieranie, treść, przedłużanie i anektowanie;
domniemanie stosunku pracy )

Umowa o dzieło:
różnica między umową o dzieło a umową zlecenia
zawieranie, treść, przedłużanie i aneksowanie
dowody wykonania dzieła
umowa o przeniesienie praw autorskich
zapisy w umowie o dzieło w kontekście kontroli ZUS

Konsekwencje kadrowe błędnego zakwalifikowania umów cywilnoprawnych
Konsekwencje składkowo-podatkowe błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe)
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych od 2016 r.
obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia
inne tytuły do ubezpieczeń zleceniobiorcy występujące równocześnie a oskładkowanie umowy zlecenia, m.in.:
działalność gospodarcza
kontrakt
umowy o pracę
emerytura
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

kilka umów ze zleceniobiorcą a obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych
kilka umów czyli zbieg tytułów ubezpieczeń - który płatnik odprowadzi składki?
oświadczenie zleceniobiorcy do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń a weryfikacja prawidłowości wskazanych informacji przez ZUS
ryczałtowe rozliczanie podatku od umów zleceń od 1 stycznia 2016 r.
ustalanie obowiązku oskładkowania umów zlecenia w przykładach
ustalanie obowiązku odprowadzania składek FP i FGŚP od umów zleceń
składka na ubezpieczenie wypadkowe

Składkowo-podatkowe rozliczenie umów cywilnoprawnych od 2016 r.
zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie
rozliczenie umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
rozliczenie umowy zlecenia zawartej z osobą spoza zakładu pracy
rozliczenie umowy zlecenia zawartej z uczniem lub studentem
rozliczenie umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
rozliczenie umowy o dzieło zawartej z osobą spoza zakładu pracy
koszty uzyskania przychodów w umowie zlecenia
prawo do świadczeń chorobowych zleceniobiorcy (okres wyczekiwania, ustalanie podstawy zasiłkowej)
prawo do świadczeń chorobowych pracownika i równocześnie zleceniobiorcy
przekroczenie górnej granicy składek emerytalno-rentowych zleceniobiorcy
kartoteka ubezpieczonego
roczne rozliczenie zleceniobiorcy - wystawianie PIT

Umowy cywilnoprawne - problemy występujące w codziennej pracy
podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło
korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, telefonów
samozatrudnienie jako forma współpracy
wypadek zleceniobiorcy - postępowanie wyjaśniające i wypłata należnych świadczeń

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Zajęcia poprowadzi Anna Kopyść - specjalista prawa pracy, autor książek i wydawnictw.
Jest redaktorem w wydawnictwie C.H. Beck. Jej szkolenia uzyskują wysokie oceny uczestników i cieszą się dużym powodzeniem za ich praktyczny charakter i dobry kontakt po szkoleniu.

Gdzie i kiedy

Toruń 19 stycznia 2016
Centrum miasta

Toruń

ul.

woj. kujawsko-pomorskie

Zapisz się

Cena 1
brutto od osoby
450 PLN
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!