Szkolenie: Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2017

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-i-kontrakty-handlowe-po-nowelizacjach-2017-68941

Informacje o szkoleniu

 • Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2017


  ID szkolenia: 68941
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  --
  --
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13-14.07.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel / misja warsztatów:

bezpośrednie wsparcie w zakresie konstruowania najbardziej korzystnych umów dla organizacji,
poznanie najefektywniejszych na rynku praktyk kontraktowania
optymalizacja ryzyka i zabezpieczanie celów transakcji w procesie kupna zakupu,
wprowadzanie zaawansowanych klauzul umownych zabezpieczających transakcje i ułatwiających dochodzenie praw,
poznanie nowych przepisów i nowych możliwości w zakresie windykacji należności.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników działów umów
Menedżerów i specjalistów ds. umów
Kierowników i specjalistów ds. prawnych
Dyrektorów ds. handlowych
Kierowników projektów
Kierowników i specjalistów ds. zakupów
Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów

Program szkolenia:

Dzień I – 13 lipca 2017

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PRZED ROZPOCZĘCIEM NEGOCJACJI

jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
uchylenie numeru NIP
wykreślenie z rejestru VAT

REPREZENTACJA

kto może reprezentować podmiot w zależności od rodzaju podmiotu?
kto reprezentuje spółkę cywilną?
kiedy członkowie zarządu mają ograniczenia w reprezentacji?
kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać, aby potwierdzić reprezentację?
prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej

PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

kim jest prokurent w spółce?
ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
kto może być prokurentem?
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
rodzaje prokury
jakie kompetencje posiada prokurent?
odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
przykłady pełnomocnictw

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

odpowiedzialność zarządu, wspólników
zgody przy zawieraniu umów
odpowiedzialność pełnomocnika i prokurenta

ETAP NEGOCJACJI

negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?
jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?
na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi? Tajemnica przedsiębiorstwa
list intencyjny
umowa przedwstępna a umowa ostateczna
konsekwencje nielojalnych negocjacji

ETAP TWORZENIA UMOWY

warsztaty – jak poprawnie stworzyć komparycję umowy
jakie są stałe elementy umów?
słowniczek i preambuła umów
język umów, formy zawierania umów
określanie obowiązków i uprawnień stron
jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
kto podpisuje umowy?
kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
załączniki w umowach
umowa zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony

FORMY CZYNNOŚCI PRAWNEJ PO NOWELIZACJI KC Z 2017 ROKU

forma pisemna
forma dokumentowa
forma elektroniczna
inne formy

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia


Dzień II – 14 lipca 2017

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZABEZPIECZENIE UMOWY

sposoby zabezpieczenia umowy - m.in.: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
klauzule w umowach – m.in. klauzule poufności, zapis na sąd polubowny, klauzula siły wyższej, klauzula rewizji ceny, itd.
rękojmia i gwarancja

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
wypowiedzenie umowy – jak liczyć terminy?
odstąpienie ustawowe i umowne
wygaśnięcie zobowiązania, spełnienie świadczenia, zwłoka, opóźnienie
przedawnienie roszczeń

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – NOWE PRZEPISY I NOWE MOŻLIWOŚCI

zmiana KPC – obowiązek wykazywania próby ugodowej
nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym
skutki zapisów na sąd polubowny a windykacja należności
ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności: zmiany w KC i KPC; nowy Rejestr Należności Publicznoprawnych – kto i na jakich warunkach zostanie wpisany, skutki prawne wpisu; analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem; zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej „za długi”; zmiany w zakresie odpowiedzialności cywilnej „za długi”

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – PROBLEMY PRAKTYCZNE

wezwanie do zapłaty, ugoda
należność główna i odsetki
znaczenie przedsądowych wezwań do zapłaty
dłużnik nieznany z miejsca pobytu
windykacja przedsądowa
ogłoszenie upadłości przez dłużnika
factoring, cesja, sprzedaż wierzytelności
egzekucja komornicza
dochodzenie należności od małżonka dłużnika
monitorowanie skuteczności działania komornika
koszty egzekucyjne, bezskuteczna egzekucja

16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk

Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - 1870

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 05.06.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.06.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2017