Szkolenie: Umowy i kontrakty w języku angielskim Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-i-kontrakty-w-jezyku-angielskimjak-tworzyc-i-interpretowac-umowy-w-jezyku-angielskim-68132

Informacje o szkoleniu

 • Umowy i kontrakty w języku angielskim Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?


  ID szkolenia: 68132
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konf., Atrium Tower
  Al. Jana Pawła II 25,9p.
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 31.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  31.03.2017
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ze względu na coraz częstsze zawieranie umów w języku obcym w obrocie gospodarczym zapraszamy Państwa na warsztat dotyczący tworzenia i interpretacji umów w języku angielskim.

Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:

Praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim oraz umiejętności w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim
(zgodne ze specyfiką języka prawniczego),
Wskazówki i porady pomocne w tworzeniu różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierające poprawną konstrukcję i uwzględniające specyfikę języka prawniczego,
Wytyczne dotyczące istotnych różnic pomiędzy językiem prawniczym, a tzw. językiem potocznym,
Wzory umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej,
Unikalną wiedzę w zakresie efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach,
Instrukcję jak zmniejszyć liczbę popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim i obniżyć koszty firmy związane z koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek i wyjaśnień.Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerów, specjalistów, dyrektorów
Pracowników Biura Zarządu, osób pracujących w biurach prawnych firmy, departamentach prawnych, wydziałach organizacyjno-prawnych
Osób odpowiedzialnych za konstruowanie i tłumaczenie umów
Osób podpisujących umowy w imieniu firmy, pełnomocników
Do osób na stanowiskach m.in.: dyrektor sprzedaży, dyrektorów realizacji projektów zagranicznych, kierownik kontraktu, kierowników biur prawnych, dyrektorów ds. prawnych, radców prawnych, asystentów działów prawnych

Program szkolenia:

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

BLOK I – WPROWADZENIE DO JĘZYKA PRAWNICZEGO

Cel: Poznanie zasad tłumaczenia i pisania umów, klauzul, stosowania słownictwa i wyrażeń, tworzenie konstrukcji umowy, rozumienie specjalistycznych wyrażeń, umiejętność wyszukiwania właściwych terminów i sformułowań

Metodyka: Część wykładowa - teoretyczna i warsztatowa – praktyka poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i tłumaczenie wyrażeń i zapisów umownych

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

Cechy języka angielskiego prawniczego – omówienie podstawowych zasad gramatycznych i leksykalno-składniowych niezbędnych przy formułowaniu tekstów prawniczych, w tym w szczególności umów
Istotność kontekstu – wieloznaczność terminów i sformułowań w zależności od rodzaju tekstu, w jakim występują – gdzie należy sprawdzać/wyszukiwać znaczenie terminów specjalistycznych?
Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym?
Odwołania w tekście prawniczym – czyli w jaki sposób dokonywać odniesień do podstaw prawnych? – omówienie podstawowych rodzajów aktów prawodawczych
Podział dokumentu – artykuły, paragrafy, ustępy, itp. i ich odpowiedniki w dokumentach angielskojęzycznych
Wyrażenia wprowadzające w błąd – omówienie sformułowań, których dosłowne znaczenie często jest dalekie od rzeczywistego
Błędy w tłumaczeniach – czyli jakich częstych omyłek należy unikać

BLOK II – UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM – ANALIZA TREŚCI UMOWY NA WZORACH

Cel: Nabycie umiejętności rozumienia i tłumaczenia umów – zapoznanie się
z technikami ułatwiającymi czytanie ze zrozumieniem

KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM – WYKŁAD POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI

Najważniejsze klauzule umów – omówienie znaczenia poszczególnych klauzul, ich formułowanie i tłumaczenie - w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów – ze szczególnym naciskiem na terminologię i frazeologię
Nazwa, oznaczenie stron, postanowienia wstępne – umowy nazwane i nienazwane, rodzaje podmiotów prawnych i ich podstawowe cechy, rola preambuły i definicji umownych
Świadczenia, prawa i obowiązki – rodzaje świadczeń, formułowanie zobowiązań i uprawnień
Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy – podstawowe formy zabezpieczeń w prawie polskim i anglosaskim – w jaki sposób są ustanawiane, egzekwowane i zwalniane?
Odpowiedzialność stron – kiedy strony ponoszą odpowiedzialność mowną oraz w jaki sposób można ją ograniczyć lub wyłączyć ?
Środki prawne przysługujące stronom – pojęcie naruszenia, szkody i odszkodowania oraz innych praw umożliwiających stronie poszkodowanej dochodzenie roszczeń, zrzeczenie się praw i roszczeń
Formy płatności – przedpłata, zaliczka, zadatek, płatność ratalna, kompensata, itp.
Klauzula o zachowaniu poufności – definicja informacji poufnych, omówienie treści klauzuli oraz wyłączenia poufności
Język i prawo umowy, właściwość sądu, arbitraż – omówienie treści klauzul
Formy rozwiązania umowy – rodzaje wypowiedzenia i odstąpienie oraz wiele innych klauzul omówionych na przykładach angielskojęzycznych
Tłumaczenie klauzul umownych z języka angielskiego na język polski

PRZYKŁADOWE UMOWY OMAWIANE PODCZAS WARSZTATÓW

Umowa sprzedaży nieruchomości
Umowa pożyczki
Umowa zabezpieczenia
Umowa o zachowaniu poufności
Pełnomocnictwo: ogólne i rodzajowe w anglojęzycznej umowie

BLOK III – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel: utrwalenie poznanych zasad w ćwiczeniach praktycznych

WARSZTATY PRAKTYCZNE - SPORZĄDZANIE DOKUMENTU

Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

17.00 zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Cyganik
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim
Autorka książki pt. Legal English – podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego, z głównym naciskiem na prawo spółek, przedstawiającym podstawowe różnice prawne pomiędzy polskim, angielskim i amerykańskim prawem spółek
Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (język angielski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Absolwentka wielu kursów, m.in. dla tłumaczy języka angielskiego przy sądzie arbitrażowym we Wrocławiu, posiada certyfikat tłumacza języka angielskiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 PLN - zgłoszenie do 16.03.2017

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group.

Wydarzenie: Umowy i kontrakty w języku angielskim Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?