Szkolenie

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

O szkoleniu

Omówienie zasad i procedur bezpiecznego zawierania umów o roboty budowlane m.in.:
• Właściwego określania stron umowy
• Sposobu określania ceny z zabezpieczeniem realizacji płatności, kar umownych
• Rękojmi i gwarancji
• Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców
• Zasad sporządzania aneksów
Kto powinien wziąć udział?
- pracowników firm budowlanych i deweloperskich,
- kierowników kontraktów,
- dyrektorów technicznych i ds. inwestycji,
- kierowników budów,
- oraz zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego (zawierani umów ze wspólnikami z członkami zarządu, prokurentami, pełnomocnikami)
2. Odpis z KRS oraz z CEIDG, jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy"
3. Właściwe określenie stron umowy
4. Właściwe określenie przedmiotu umowy
5. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru)
• Uzależnianie zapłaty od odbioru dokonanego przez inwestora
• Uzależnianie zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy
6. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią
7. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień
8. Rękojmia a gwarancja
• Czas trwania
• Różnice
• Zakres odpowiedzialności
9. Przedawnienie roszczeń.
10. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego).
11. Pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość. Odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę
12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców
13. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku
14. Możliwość jednostronnej zmiany umowy np. harmonogramu wykonania prac
15. Wykonanie zastępcze
16. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak, aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów
17. Właściwość miejscowa sądu
18. Zasady sporządzania aneksów
19. Konsorcjum

Czas trwania

8 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, właściciel kancelarii Lex Consulting. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. (spółka z udziałem Skarbu Państwa). Autorka wielu publikacji i opinii prawnych. Wykładowca na szkoleniach dla praktyków z zakresu prawa gospodarczego (na podstawie programów autorskich), z wysoką ocena uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętność przekazu dostosowanego do praktyki.

Gdzie i kiedy

Kraków 23 listopada 2015
Ośrodek szkoleniowy

Kraków

Strażacka

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 listopada 2015
Ośrodek szkoleniowy

Kraków

Strażacka

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 października 2015
Ośrodek szkoleniowy

Warszawa

Strażacka

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 18 maja 2015
Masters CSB

Lublin

Strażacka

woj. lubelskie

Zapisz się

Cena 1
(479.70 zł brutto)
390 PLN
Cena zawiera:
  • • Udział w szkoleniu • Materiały szkoleniowe. • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Obiad
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!