Szkolenie: UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-o-roboty-budowlane-warsztaty-dla-praktykow-52146-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm budowlanych, deweloperskich: kierowników kontraktów, dyrektorów ds. inwestycji, kierowników budów, członków zarządów w/w firm.

Program szkolenia:

1. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego (zawierani umów ze wspólnikami, z członkami zarządu, prokurentami, pełnomocnikami).
2. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy".
3. Właściwe określenie stron umowy.
4. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
5. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),
uzależnianie zapłaty od odbioru dokonanego przez inwestora,
uzależnianie zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
6. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
7. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
8. Rękojmia a gwarancja.
czas trwania,
różnice,
zakres odpowiedzialności.
9. Przedawnienie roszczeń.
10. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego...).
11. Pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość. Odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę.
12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
13. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.
14. Możliwość jednostronnej zmiany umowy np. harmonogramu wykonania prac.
15. Wykonanie zastępcze.
16. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
17. Właściwość miejscowa sądu.
18. Zasady sporządzania aneksów.
19. Konsorcjum.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze - umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności. W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Autorka wielu artykułów dla m.in. Gazety Prawnej i Rzeczypospolitej. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla praktyków. Podmioty które dotychczas szkoliła: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Grupa Azoty S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 550 - z

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku nie skompletowania grupy lub innych zdarzeń losowych

Szkolenie, kurs: UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW