Szkolenie

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

O szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników firm budowlanych, deweloperskich: kierowników kontraktów, dyrektorów ds. inwestycji, kierowników budów, członków zarządów w/w firm.

Program szkolenia

1. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego (zawierani umów ze wspólnikami, z członkami zarządu, prokurentami, pełnomocnikami).
2. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy".
3. Właściwe określenie stron umowy.
4. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
5. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),
uzależnianie zapłaty od odbioru dokonanego przez inwestora,
uzależnianie zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
6. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
7. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
8. Rękojmia a gwarancja.
czas trwania,
różnice,
zakres odpowiedzialności.
9. Przedawnienie roszczeń.
10. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego...).
11. Pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość. Odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę.
12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
13. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.
14. Możliwość jednostronnej zmiany umowy np. harmonogramu wykonania prac.
15. Wykonanie zastępcze.
16. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
17. Właściwość miejscowa sądu.
18. Zasady sporządzania aneksów.
19. Konsorcjum.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze - umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności. W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Autorka wielu artykułów dla m.in. Gazety Prawnej i Rzeczypospolitej. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla praktyków. Podmioty które dotychczas szkoliła: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Grupa Azoty S.A.

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 grudnia 2013
Hotel Gromada "Dom Chłopa"

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 25 listopada 2013
-

34-500 Łódź

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Lublin 20 listopada 2013
Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 października 2013
Hotel Gromada "Dom Chłopa"

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
z
55 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!