Szkolenie

Umowy w Handlu Zagranicznym z Uwzględnieniem Międzynarodowych Reguł Handlu

O szkoleniu

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym najistotniejszych praktycznych zagadnień międzynarodowego prawa kontraktowego, optymalizacji uregulowań stosunków z kontrahentami zagranicznymi, jak też najczęściej popełnianych błędów w umowach.

Kluczowe zagadnienia:

INCOTERMS 2020 - jakie nastąpią zamiany - czy i jak powinniśmy się przygotować?
W jaki sposób zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu, dopasowując odpowiednie reguły INCOTERMS do transakcji z konkretnym kontrahentem?
Co wybrać, aby zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu ?
Czy warto stosować w kontraktach reguły INCOTERMS?
Zasady stosowania INCOTERMS
Obowiązki sprzedającego i kupującego
Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

NOWA WERSJA NADCHODZI - INCOTERMS 2020 – JAKIE NASTĄPIĄ ZMIANY, CZY I JAK POWINNIŚMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Kontrowersyjne propozycje zmian Incoterms 2020 - zlikwidowanie formuł EXW i DDP.
Czy zniknie EXW? (Zlikwidowanie EXW oznacza, że sprzedający zawsze będzie zobowiązany co najmniej do dokonania odprawy celnej eksportowej i przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego (a nie jedynie do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego jak w przypadku EXW).
Czy zniknie DDP? (Reguła Incoterms 2010 DDP wywołuje pewne niejasności, ponieważ przewiduje pokrycie przez eksportera wszystkich kosztów związanych z procedurą celną importową, niezależnie od miejsca dostarczenia towaru. W zbiorze Incoterms 2020 mają pojawić się dwie formuły oparte na znikającej DDP.)
Czy FOB i CIF czy coś się zmieni? Jak nowe Reguły wychodzą naprzeciw transportowi kontenerowemu
FAS też znika …..
FCA może zostać podzielona na jedną odnoszącą się do transportu morskiego i drugą odnoszącą się do transportu lądowego.
Niespodzianka nowa Reguła - CNI (Cost and Insurance), która miałaby wypełnić lukę między FCA a CFR/CIF.
Inne planowane zmiany : jak bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między Incoterms a międzynarodową umową handlową.

Umowa sprzedaży / dostawy w obrocie krajowym

Umowa sprzedaży / dostawy w obrocie międzynarodowym:

INCOTERMS jako część składowa umowy sprzedaży
Podstawowe elementy umowy sprzedaży
prawo stosowane w międzynarodowych umowach handlowych;
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z dnia 11 kwietnia 1980 r.) i jej stosowanie w umowach międzynarodowych – czy wiesz że wchodzi z automatu?
Obowiązki stron umowy, klauzule w umowach międzynarodowych zabezpieczające strony;
Okoliczności zwalniające strony z zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy.
Ryzyka w handlu międzynarodowym – jak prawidłowo zabezpieczyć dostawę, płatność zaliczkową?
Koszty w handlu zagranicznym – jak je zabezpieczyć?
Wykonanie obowiązku dostawy przez sprzedającego i jej przejęcia przez kupującego,– przejście ryzyka wykonania dostawy ze sprzedającego na kupującego.
Export i import towarów – prawidłowy dobór warunków dostawy najkorzystniejszy dla stron

Czym są Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms – kiedy je stosować, a kiedy lepiej nie?

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?

Podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.

Zasady posługiwania się regułami Incoterms przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrz – i zewnątrz unijnym

ANALIZA I OMÓWIENIE 11 REGUŁ INCOTERMS 2010 ORAZ ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH REGUŁACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW, KOSZTÓW I RYZYKA MIĘDZY STRONAMI KONTRAKTU:

wszystkie rodzaje transportu:
EXW EX WORKS,
FCA FREE CARRIER,
CPT CARRIAGE PAID TO,
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
DAT DELIVERED AT TERMINAL,
DAP DELIVERED AT PLACE,
DDP DELIVERED DUTY PAID.
tylko transport morski i wodny śródlądowy:
FAS FREE ALONGSIDE SHIP,
FOB FREE ON BOARD,
CFR COST AND FREIGHT,
CIF COST INSURANCE FREIGHT,
krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy)
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY STOSOWANIU WARUNKÓW DOSTAW INCOTERMS:

nadużywanie EXW,
nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
szukanie w warunkach dostaw tego, czego tam nie ma np. warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy itp.
ANALIZA BŁĘDÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POPEŁNIONE PRZY STOSOWANIU REGUŁ INCOTERMS® 2010:

brak informacji o wersji Incoterms,
negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy,
EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego,
błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym,
możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
ASPEKTY PRAKTYCZNE OBROTU TOWAROWEGO W KONTEKŚCIE POSŁUGIWANIA SIĘ REGUŁAMI HANDLOWYMI INCOTERMS 2010

Najczęściej wykorzystywane reguły Incoterms 2000 i wnioski dotyczące stosowania reguł handlowych ze zbioru Incoterms®
Możliwości elastycznego kształtowania obowiązków stron umowy handlowej poprzez dodanie, bądź ujęcie jakiegoś obowiązku w negocjowanej regule Incoterms®
Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru reguły handlowej z Incoterms®2010 w zależności od specyfiki transakcji:
transakcja eksportowa, importowa, handel tranzytowy
transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
transakcje sprzedaży towarów z terytorium kraju i na terytorium kraju
transakcje trójstronne i łańcuchowe
16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.00-16.30

Prelegenci

Cytat
Anna Adamczyk Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 lipiec 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
970 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 07.06.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT
zgłaszam 2 osoby w cenie 1 – Uwaga – rabaty się nie sumują. W promocji „2 za 1” obowiązuje cena 1 370 PLN netto*, oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!