Unijny Kodeks Celny - jakie zmiany czekają nas od 01.05.2016?

O szkoleniu

Wchodzący w życie 1 maja 2016 r. Unijny Kodeks Celny niesie ze sobą wiele istotnych zmian i nowych uregulowań.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zapoznanie Uczestników z szeregiem zmian w zakresie prawa celnego. Uczestnicy szkolenia poznają uregulowania zawarte w Unijnym Kodeksie Celnym, jak również w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji i Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji. W trakcie szkolenia omówimy również zarys zmian w ustawodastwie krajowym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierujemy do podmiotów zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym.

Program szkolenia

1. Nowo zdefiniowane pojęcia i nowe instytucje prawne.

2. Udzielanie informacji przez organy celne i organom celnym.

3. Wydawanie decyzji przez organy celne. Uregulowania proceduralne.

4. Decyzje dotyczące stosowania prawa celnego. Ich znaczenie dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego.

5. Wydawanie świadectw AEO. Rodzaje świadectw. Kryteria przyznania, procedura, ważność uprzednio wydanych świadectw.

6. Stosowanie sankcji administracyjnych.

7. Przechowywanie dokumentów i informacji, podmioty zobowiązane.

8. Wartość celna towarów. Ustalanie wartości. Elementy wliczane do wartości celnej. Stosowanie kursu walut dla potrzeb ustalania wartości celnej.

9. Dowód pochodzenia w niepreferencyjnym i preferencyjnym pochodzeniu towarów. Ustalanie pochodzenia.

10. Deklaracje dostawców dla potrzeb udokumentowania pochodzenia.

11. Zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego. Formy składania zabezpieczenia. Obligatoryjność zabezpieczenia lub jego fakultatywność. Kto może złożyć zabezpieczenie. Gwarant. Korzystanie z zabezpieczenia generalnego.

12. Przywozowa deklaracja skrócona i czasowe składowanie towarów.

13. Odprawa scentralizowana.

14. Zniszczenie towarów i zrzeczenie się.

15. Stosowanie procedur celnych:
o dopuszczenie do obrotu,
o procedury specjalne,
o wywóz i powrotny wywóz towarów.

16. Stosowanie przepisów wykonawczych i przepisów delegowanych.

17. Przepisy krajowe.

18. Pytania, dyskusja.

Czas trwania

29.01.2016, piątek, 10.00 - 16.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
590
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_celne_2016zmc

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!